ALBLASSERDAM – Er komt een verbod op het oplaten van wensballonnen in Alblasserdam. De gemeenteraad stemt op 18 december 2017 unaniem in met het raadsvoorstel hierover van burgemeester Jaap Paans. Dat bleek woensdag 6 december tijdens de commissievergadering. Om het verbod in te kunnen voeren, wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Wensballonnen zijn lampionnen die door zijn bouwwijze en de verhitting door een brandstofelement kan stijgen en zweven .

Een nog brandende lampion die neerdaalt kan brand veroorzaken. Door de grote hoogte kan het luchtverkeer hinder ondervinden van de vliegende lampionnen.

In de molen
Eerder gaf de gemeenteraad van het Damdorp al aan dat het oplaten van wensballonnen, onder meer rond de jaarwisseling, ongewenst is. Na Oud en Nieuw vorig jaar is in de wieken van één van de molens in Kinderdijk een wensballon aangetroffen.

Geluk
Burgemeester Paans: “Van geluk mag worden gesproken dat de wensballon niet is geland op de kap. Er is absoluut geen mogelijkheid te vermijden dat een wensballon op rieten daken, in natuurgebieden of anderszins onwenselijke plaatsen landen. Een algemeen verbod is daarom wenselijk. Ook de gemeente Molenwaard heeft inmiddels een dergelijk artikel in de APV opgenomen.”

Handhaving
Het verbod treedt direct in werking, na de officiële bekendmaking van het besluit. Handhavend optreden zal volgens de burgemeester in de praktijk niet veel voorkomen, omdat vaak pas achteraf wordt geconstateerd dat een wensballon is opgelaten. De dader is dan vaak niet meer te achterhalen.

Foto: Jean-Marie Hullot.