ALBLASSERDAM – Het terrein van Mercon-Kloos aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam wordt op zeer korte termijn verkocht aan projectontwikkelaar Whoonapart uit Rotterdam. De eerste schetsen voor het gebied dat 6,3 hectare groot is, werden maandag 11 september 2017 tijdens een persgesprek op het gemeentehuis gepresenteerd. Hieruit bleek dat er gedacht wordt aan de bouw van zo’n 200 woningen. Jaco Poldervaart van Whoonapart benadrukte echter dat nog niets zeker is. “Het gaat hier echt nog een schetsen. De komende tijd gaan we samen met omwonenden en stakeholders varianten maken op de schetsen.”

Hal weg
Wethouder Kraijo is blij dat er nu schot in de zaak lijkt te komen. “Het college van B&W ziet voldoende aanknopingspunten voor een nadere uitwerking van de eerste schets die nu op tafel ligt. Deze visie zal de komende tijd met heel veel stakeholders besproken worden, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten over de plussen en de minnen van het plan. Het meest in het oog springende voor de meeste Alblasserdammers is dat de loods, die nu nogal in de weg staat, in dit plan verdwijnt. Daar zijn we content mee. Het is de bedoeling dat het totale plan eind dit jaar, dan wel begin volgend jaar klaar is voor de bestemmingsplanprocedure en de andere formele procedures.”

Biedingen
De grond wordt opgekocht door het Rotterdamse Ontwikkelings –en bouwbedrijf Whoonapart. Jaco Poldervaart, eigenaar van deze onderneming vertelt: “Het loopt in Alblasserdam al jaren, maar bij ons pas sinds begin dit jaar. Toen zijn we uitgenodigd door de eigenaren om een bieding te doen. Uiteindelijk hebben we de biedingsprocedure mogen winnen. ”

Oud terrein
Poldervaart vervolgt: “Het is een oud en groot terrein van 6,3 hectare groot. In 1853 ongeveer vonden de eerste activiteiten daar plaats met betrekking tot scheepsbouw en staalbouw. De laatste jaren zijn er op het terrein steeds minder activiteiten. De cultuurhistorie van het terrein nemen we zeker mee in onze plannen. Zo willen we de hallen gebruiken in de structuur die zij hebben.”

Eerdere plannen
In 2006 was er ook al een plan van een andere ontwikkelaar om woningen te bouwen. Poldervaart vertelt hier over: “In het oude plan was het de bedoeling dat er 300 woningen geplant zouden worden. De enorme dichtheid en de hoogbouw vielen ons op in dat plan. Als ontwikkelaar vinden wij dat zonde van het plan. Wij zijn dus uiteindelijk blij dat het niet door is gegaan en dat wij nu zelf aan tafel kunnen schuiven.”

Woningen
De eerste schetsverkenning geeft een invulling van patiowoningen, appartementen, zorgappartementen, gebouwde parkeervoorzieningen (parkeergarage), (klein) designhotel, commerciële ruimten met invulling van cultuurhistorie, openbare voorzieningen zoals watertaxi en 8 vrije kavels met de mogelijkheid een eigen jacht aan te leggen. Het is de bedoeling dat de 8 kavels gesitueerd worden op de locatie waar nu de loodsen staan waar zout en pellets worden opgeslagen. Hoeveel woningen er in het totaal exact worden gebouwd, is nog niet duidelijk. De projectontwikkelaar vertelt: “Vanaf 200 woningen. Daaromtrent. De ene schets geeft 240 aan; de andere 200. Ik durf het nog niet te zeggen.”

Inwoners betrekken
Voordat er een definitief ontwerp is en gebouwd kan worden, vindt er afstemming met alle betrokkenen plaats. Whoonapart en Gemeente Alblasserdam willen de ontwikkeling van het gebied samen doen met inwoners. In de komende periode gaat Whoonapart dan ook in gesprek met onder andere inwoners. Op 26 september vindt daarvoor een eerste inloopavond plaats. Gemeente Alblasserdam speelt een faciliterende rol in dit proces. In het totaal vinden er twee à drie sessies plaats.

Voorlopig ontwerp
Vervolgens wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Deze wordt in de laatste periode van dit jaar uitgewerkt in een definitief ontwerp. Dit alles kan dan begin volgend jaar leiden tot een stedenbouwkundig plan en de start van een bestemmingplan procedure, die ongeveer een jaar kan duren. Poldervaart: “De bouw start op zijn vroegst in 2019.”

Fietspad
Het fietspad dat nu nog langs de loods loopt, wordt in de huidige plannen verplaatst, zodat er op de dijk weer meer ruimte zal ontstaan voor het overige verkeer. De projectontwikkelaar wil het fietspad graag door de woningbouw heen laten lopen.

Vervuild
Voordat de bouw kan starten, zal ook het één en ander gesaneerd moeten worden. Zo is op een aantal plaatsen de grond vervuild en is er in de panden asbest aanwezig. Over een aantal weken zal de website Alblasapart.nl de lucht ingaan. Op die site kunnen geïnteresseerden het project volgen.

Er zijn inmiddels diverse schetsen gemaakt. Niets staat nog vast.