ALBLASSERDAM – In 2016 steeg het ledenaantal van de Alblasserdamse bibliotheek aan de Ieplaan met 298 leden ten opzichte van 2015. Hiermee staat het totaal aantal leden in het Damdorp op 4978. Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet is blij met de stijging. Ze zegt: “Dat is een prachtig resultaat, waar we heel trots op zijn. Het bevestigt dat de koers die wij als bibliotheek ingeslagen zijn, aanslaat bij het publiek en dat we voorzien in een behoefte. We zien met name in de vestigingen waar we een bredere dienstverlening dan enkel uitlening hebben, meer leden en bezoekers trekken.”

De Bibliotheek AanZet verzorgt de bibliotheekdienstverlening voor 15 gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Alblasserdam. De toename van leden en bezoekers komt onder meer omdat de bibliotheek steeds meer samenwerkt met allerlei partners. Er wordt ook meer dan vroeger ingespeeld op de behoefte vanuit de samenleving. Het aantal jeugdleden voor AanZet steeg in 2016 met 9%. Het aantal volwassenen dat lid werd, steeg met 5% in 2016. Eind 2016 waren ruim 106.000 mensen lid van de Bibliotheek AanZet, 7% meer dan een jaar daarvoor.