jaffa-grillroom-alblasserdam-mediumALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans wil dat Grillroom Jaffa op de Dam in Alblasserdam vanaf 1 januari 2017 de deuren sluit. Dit naar aanleiding van overtredingen die zijn geconstateerd tijdens de integrale controle van een maand geleden. Besloten is om de drank -en horecavergunning èn de exploitatievergunning van Jaffa in te trekken. “Ik besef dat dit een ingrijpende maatregel is, maar ook deze horecaondernemer moet zich aan de regels houden,” motiveert burgemeester Paans zijn besluit. Jaffa noemt het besluit ‘onbegrijpelijk’.

Koffiehuis
Er zijn volgens Paans diverse overtredingen en misstanden geconstateerd. Deze zien met name toe op strijdigheden met de eisen gesteld in de Drank- en Horecawet en de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht. “Daarnaast hebben we geconstateerd dat de exploitant van Jaffa het ondergelegen Koffiehuis Aslan is gaan exploiteren, zonder dat hij daar een vergunning voor had, noch voor heeft aangevraagd. Hij heeft het tot één bedrijfsvoering gemaakt. Daar had hij een aanvraag voor moeten indienen,” vertelt Paans.

Kansspelen
De burgemeester vervolgt: “Naast het feit dat hij er geen exploitatievergunning voor had, had hij ook geen vergunning om daar goederen te verkopen. Dat gebeurde wel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alcoholische dranken. We hebben ter plekke ook geconstateerd dat er gelegenheid werd geboden om kansspelen te bedrijven, waar geen vergunning voor was. Hier was in 2012 wel een vergunning voor verleend, maar die was alleen voor dat jaar geldig.” Als derde feit noemt Paans de illegale bewoning in de nevenruimten van het pand.

Onbesproken gedrag
De vergunningen worden ingetrokken omdat de exploitant volgens Paans niet meer van ‘onbesproken gedrag’ is. “Met zoveel feiten ga je in vaktermen spreken over een exploitant die niet meer van onbesproken gedrag is. En in de wetgeving staat dat je op grond daarvan de vergunningen moet intrekken.”

Geen vertrouwen
“Dit is een optelsom van zoveel feiten, dat ik op dit moment geen vertrouwen meer heb in deze exploitant. Ook niet onder vernieuwde condities in de toekomst. Als ze zelf al illegale praktijken doen, dan kun je er geen vertrouwen in hebben dat ze anderen aanspreken op te ver gaand gedrag. Ik wil daarom graag dat de pandeigenaar een nieuwe invulling voor het pand gaat zoeken.”

Zes weken
Paans geeft het bedrijf zes weken de tijd om de zaken af te ronden en de deuren te sluiten. Jaffa heeft nog wel de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Een bestuursrechter zal dan beslissen of de zaak open mag blijven of inderdaad gesloten moet worden. Het eventuele bezwaar heeft overigens geen opschortende werking en kan er dus niet voor zorgen dat de zaak alsnog langer open kan blijven.

Voorwaarden
Als een andere exploitant zich in het pand wil vestigen, kan dat, maar moet diegene wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo zullen de vergunningen opnieuw aangevraagd moeten worden en zal de aanvrager volledig worden getoetst door de gemeente. Paans legt uit: “Dat betekent feitelijk dat zo’n type horeca zoals het er nu zit, met dit type exploitanten alleen kan terugkomen op het moment dat de nieuwe exploitant volledig van onbesproken gedrag is.”

Onbegrijpelijk
De eigenaar van Jaffa vindt het besluit van de burgemeester ‘onbegrijpelijk’. “We hebben afgelopen jaar nog maanden lang eten gemaakt voor de vluchtelingen die werden opgevangen in Alblasserdam. De gemeente heeft die rekeningen gewoon betaald. Ze doen dus wel gewoon zaken met ons. Dat doe je toch niet als je weet dat de vergunningen niet zouden kloppen en andere dingen mis zouden zijn? Wij gingen er vanuit dat de vergunning die we in 2012 hebben gekregen vijf jaar geldig was. Nu zeggen ze dat die is verlopen en alleen dat jaar geldig was. Daar hebben we trouwens ook nooit een waarschuwing voor gehad.”

Pesterij
De eigenaar van Jaffa vindt het ook opmerkelijk dat de burgemeester zelf nog niet is langsgeweest voor een gesprek. “We hebben goede verhalen over deze burgemeester gehoord en het schijnt een aardige man te zijn, maar wij hebben hem nog niet gezien. Dat vinden we echt jammer. We gaan graag met hem in gesprek. Wij hebben namelijk het idee dat er iemand bij de gemeente zit die ons niet mag. Het is niet de eerste keer dat de zaak wordt gesloten. Iedere keer pakken ze ons er uit. Het lijkt op pesterij. En begrijp me goed: als we criminelen zijn, moet je hard zijn, maar dat zijn we niet. Waarom mogen we anders nog zes weken open blijven?”

Stoppen
Tot slot laat de Jaffa-eigenaar weten te gaan stoppen in Alblasserdam. “We hebben besloten om hier te vertrekken. Zo gaat het niet meer. We gaan in een buurgemeente verder. We blijven wel in Alblasserdam bezorgen.” Meer details hierover volgen later.

Integrale controle
De controle bij Jaffa werd op 5 oktober 2016 gedaan in samenwerking met de politie, de douane en buitengewoon opsporingsambtenaren. “De aanleiding voor deze integrale controle vormde onder meer de signalen, dat grillroom Jaffa en koffiehuis Aslan niet voldeed aan de voorwaarden die zijn gesteld in de vergunning. Toetsing van de signalen en onderliggende stukken gaf aanleiding tot deze integrale controle,” zo stelde een woordvoerster van de gemeente.

Geldhond
Bij de controle die enkele uren duurde, werd onder meer gebruik gemaakt van een speurhond (geldhond) van de douane. Zaken waar op gelet werd, waren onder meer belastingen, verdovende middelen, vergunningen, en kansspelen.

Tweede keer
Jaffa werd in februari 2012 ook al gelast de deuren te sluiten. Dat besluit werd toen genomen door burgemeester Bert Blase. De maatregel was opgelegd, omdat de exploitant van het bedrijf niet in het bezit was van een geldige exploitatievergunning en omdat hij zonder geldige drank- en horecavergunning alcoholhoudende drank verstrekte. In juli van datzelfde jaar verleende de gemeente aan de nieuwe eigenaar van de zaak een exploitatievergunning. Vanaf die tijd was Jaffa weer open.

jaffa-grillroom-alblasserdam-medium

jaffa-alblasserdam-medium

img_3612-medium

img_3625-medium