Visie centrumhart alblasserdamALBLASSERDAM – Wethouders en leden van de gemeenteraad gaan maandag 15 en zaterdag 20 februari 2016 de straat op met de visie op het centrumhart van Alblasserdam om zo van inwoners te horen wat hen aanspreekt in deze visie en wat zij als eerste zouden aanpakken om het centrum van het dorp levendiger te maken. Een jaar na de eerste bijeenkomst in Landvast over de verlevendiging van het centrum ligt er nu een visie, die mede dankzij de inbreng van een groot aantal betrokken Alblasserdammers tot stand is gekomen.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven hierop de reageren, gaan raadsleden en college op verschillende drukbezochte plaatsen in het dorp met mensen in gesprek.

Waar en wanneer?
Maandag 15 februari zijn zij van 14.00 tot 16.00 uur op de weekmarkt op het Wilgenplein en zaterdag 20 februari tussen 10.00 en 12.00 uur in het Makado center, bij Dirk op de hoek van de Sportlaan en de Plantageweg en op het Scheldeplein.

Deze visie is het resultaat van uitgebreid onderzoek en een analyse van verleden, heden en toekomstmogelijkheden voor het centrumhart van ons dorp. Bij de toekomstmogelijkheden zijn de vele wensen en ideeën die inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben aangedragen, waar mogelijk verwerkt. Precies een jaar na de eerste, druk bezochte bewonersbijeenkomst in Landvast gaan college en gemeenteraad in gesprek met inwoners en ondernemers van Alblasserdam om te horen wat zij vinden van deze visie en van de ‘vertaling’ van hun inbreng hierin.

Waarom deze visie?

De visie is nog geen concreet plan maar vormt de basis voor verdere plannen die op korte of langere termijn nader uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld om van het Raadhuisplein de ‘huiskamer’ van Alblasserdam te maken of het gemeentehuis tot een echt ‘huis van de gemeenschap’, een ontmoetingsplek voor het hele dorp te maken. In het gemeentehuis is tot en met vrijdag 19 februari een tentoonstelling te zien met sfeerbeelden en tekeningen, die een impressie geven van hoe het centrum er de komende jaren uit kan gaan zien. Bezoekers kunnen daar ook hun reactie achterlaten in een speciale reactiebus.

 Meer weten?
Meer informatie over de visie (onder andere het volledige document en verschillende sfeerbeelden) staat op de website van de gemeente.

Visie centrumhart alblasserdam