college - Alblasserdamsnieuws.nl
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Advertentie

Dekker 27 11 tot 26 11

Archive

Tag: college

ALBLASSERDAM – De familie H. Tukker van de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam wil dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouder van Alblasserdam ter verantwoording roept in een openbare vergadering van de raad. Volgens de heer Simon Langerveld, vertegenwoordiger van de familie Tukker, heeft het college zich schuldig gemaakt aan illegaal handelen en aan minachting van de rechtspraak. Er zou namelijk een stuk fietspad achter de woning aan de Oost-Kinderdijk zijn aangelegd, terwijl dat in strijd zou zijn met een uitspraak van de voorzieningenrechter. Door de vertegenwoordiger van Tukker wordt verzocht om het stukje fietspad, dat illegaal aangelegd zou zijn, weer weg te halen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De nieuwe Alblasserdamse gemeenteraad die woensdag gekozen is, zal niet meer uit alleen mannen bestaan. Dat blijkt uit de lijst met namen van personen die vrijdag 23 maart voorgedragen zullen worden voor benoeming tot gemeenteraadslid. De lijst werd donderdagavond 22 maart 2018, tijdens een informele ‘duidingsbijeenkomst’ bekend gemaakt door burgemeester Jaap Paans. Op de lijst staan vier vrouwen. Eén van hen heeft inmiddels aangegeven geen raadslid te willen worden. Wel stelt zij zich beschikbaar als kandidaat-wethouder. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

20161003-definitief-ontwerp-scheldeplein-mediumALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam vraagt aan de gemeenteraad om 799.000 euro voor de herinrichting van het Scheldeplein in Alblasserdam. Voor dit bedrag krijgt het plein nieuwe sierbestrating, ‘groen’, duurzaam straatmeubilair (banken, fietsenrekken en verlichting) en een viertal ondergrondse afvalcontainers. Als extra optie kan de gemeenteraad kiezen voor een ‘waterpartij’ op het plein. Deze optie zou 238.000 euro extra kosten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IHC-©ceesvdwal_4ALBLASSERDAM – Vandaag krijgen de medewerkers van Koninklijke IHC te horen of zij bij IHC kunnen blijven werken of dat hun dienstverband zal worden beëindigd. Door het natuurlijk verloop en de ouderen- en vrijwillig vertrekregeling zullen er minder mensen dan aangekondigd in juni 2015 ontslagen worden. Desondanks zal toch een aanzienlijk aantal mensen hun baan verliezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Visie centrumhart alblasserdamALBLASSERDAM – Wethouders en leden van de gemeenteraad gaan maandag 15 en zaterdag 20 februari 2016 de straat op met de visie op het centrumhart van Alblasserdam om zo van inwoners te horen wat hen aanspreekt in deze visie en wat zij als eerste zouden aanpakken om het centrum van het dorp levendiger te maken. Een jaar na de eerste bijeenkomst in Landvast over de verlevendiging van het centrum ligt er nu een visie, die mede dankzij de inbreng van een groot aantal betrokken Alblasserdammers tot stand is gekomen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam onderzoekt de mogelijkheid om zo’n zeventig vluchtelingen op te vangen in het Damdorp. Dat laat de gemeente woensdag 9 september 2015 in een persbericht weten. “Een groot aantal mensen is op drift in de wereld. Ook is er een toestroom naar Europa van ontheemde mensen. Nederland zal daarin een rol nemen en daarbinnen wil Alblasserdam ook haar bijdrage leveren,” stelt een woordvoerster van de gemeente. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_1339 (Medium)ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse wethouders Dorien Zandvliet, Arjan Kraijo en Peter Verheij, samen met de gemeente secretaris Rianne van den Berg en adviseur Lennard Elsman hebben afgelopen week een werkbezoek gebracht aan Zon & Zo Duurzame Oplossingen te Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

College b en w alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam is blij met het bericht van de curatoren van Nedstaal dat de Andus Group uit Vianen de fabriek overneemt. Burgemeester Jan Heijkoop: “Wij hebben vanaf het begin af aan ingezet op behoud van de werkgelegenheid voor Alblasserdam en de regio. Een overname had daarom onze voorkeur. We zijn blij dat de inzet van alle betrokkenen in dit proces en de vele gesprekken die de afgelopen dagen zijn gevoerd, hebben geleid tot deze overname. We hopen dat de werknemers snel weer aan het werk kunnen”. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

geld money euro'sALBLASSERDAM – De woonlasten voor Alblasserdammers blijven in 2015 gelijk. Dat blijkt uit de begroting die het college van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld en heeft aangeboden aan de gemeenteraad. “Het solide financieel beleid van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Ondanks de bezuinigingen op de Rijksbudgetten, slaagt het college erin de ambities uit de Samenlevingsagenda met gelijke woonlasten voor de inwoners van Alblasserdam te realiseren. Het weerstandsvermogen is de komende jaren toereikend om financiële tegenvallers op te vangen en de schuldpositie ontwikkelt zich de komende jaren gunstig binnen de voor gemeenten kritische normen,” zo laat de gemeente in en persbericht weten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

wmo alblasserdamALBLASSERDAM –  Ouderen en mensen met een beperking moeten vanaf 1 januari 2015 langer thuis kunnen blijven wonen. Hun eigen kracht en netwerk staan hierbij centraal. Ter ondersteuning biedt iedere gemeente lokaal een pakket met basisvoorzieningen. Daarnaast zijn er voorzieningen op maat voor mensen die specifieke zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat staat in het Wmo Beleidsplan Drechtsteden 2015 dat in de komende twee weken in de zes colleges van B&W van de Drechtsteden, waaronder Alblasserdam, wordt vastgesteld.  Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_2664 (Medium)ALBLASSERDAM – “Geef alle verenigingen in Alblasserdam evenveel subsidie.”, “Leg een visvijver aan.”, “Zorg voor meer activiteiten op zondag.”. Het is een kleine greep uit de tientallen ideeën en tips die het winkelend publiek zaterdag 21 juni in winkelcentrum Makado in Alblasserdam meegaf aan de twee nieuwe wethouders Arjan Kraijo en Dorien Zandvliet en burgemeester Bert Blase. De tips werden opgeschreven op blaadjes en vervolgens opgeplakt op een ‘ideeënmuur’. Na twee uur was de muur bijna vol. “Dat we zoveel tips zouden krijgen, hadden we niet verwacht,” vertelde Blase na afloop. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

college van b en w alblasserdamALBLASSERDAM – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam zet de financiële koers uit de vorige collegeperiode voort. Het college vindt het belangrijk om de financieel solide basis te behouden en heeft daarom in het coalitieakkoord opgenomen dat zij een structureel sluitende begroting, ruim voldoende weerstandvermogen en een gunstige schuldpositie nastreeft. De komende vier jaar is het uitgangspunt om de woonlasten gelijk te houden of te laten dalen.  Dit blijkt uit de perspectiefnota 2015, die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de perspectiefnota blikt het college vooruit op de financiële balans en ontwikkelingen voor de komende jaren tot 2019 en vooral naar het begrotingsjaar 2015. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

makado center alblasserdamALBLASSERDAM – De twee nieuwe Alblasserdamse wethouders Arjan Kraijo en Dorien Zandvliet en burgemeester Bert Blase zijn zaterdag 21 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in het Makado winkelcentrum in Alblasserdam om daar ideeën en tips op te halen voor het nieuwe collegeprogramma. Iedereen die suggesties heeft voor de toekomst van Alblasserdam, is van harte welkom om ze op de ‘ideeënmuur’ te komen plakken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_0242 (Medium)ALBLASSERDAM – Sjoerd J. Veerman heeft afgelopen week afscheid genomen als wethouder van Alblasserdam. Zeven jaar lang was Veerman als bestuurder actief in het Damdorp. De burgemeesters Blase en Brok van Alblasserdam en Dordrecht spraken tijdens de afscheidsreceptie lovende woorden. “Naast de zeer gerichte blik op de uitvoering, heeft Sjoerd ook nadrukkelijk het oog gehad op het beleid in de verdere toekomst van de Drechtsteden,” vertelde Brok. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_9801 (Medium)ALBLASSERDAM – De VVD en D66 vonden het nog te vroeg voor een informele kennismaking met de drie kandidaat-wethouders van Alblasserdam. Dat lieten zij deze week blijken tijdens een voorstelrondje van het drietal in de raadszaal van het gemeentehuis in het Damdorp. “We hebben het hier over een informele kennismaking met de kandidaat-wethouders van een beoogd college. Wat mij betreft lopen we daarmee echt op de troepen vooruit. Er is nog niet eens een coalitieakkoord,” stelde VVD’er Herman Verweij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_3328 (Kopie)ALBLASSERDAM – De bestuursperiode van het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam loopt ten einde. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal een nieuw college worden gevormd en zullen wethouder Sjoerd Veerman en wethouder Ad Cardon afscheid nemen als bestuurder van Alblasserdam. Deze week blikten de burgemeester en de drie wethouders tevreden terug op de bestuursperiode 2010-2014 en concludeerden dat de doelstellingen die het college van B&W zich in het collegeprogramma in 2010 had gesteld voor het overgrote deel zijn bereikt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Banner