ALBLASSERDAM – De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard dienen gezamenlijk met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) een zienswijze in tegen de mogelijke plaatsing van windturbines in Ridderkerk. De provincie Zuid-Holland onderzoekt of er onder andere in Ridderkerk windturbines kunnen worden geplaatst. Het doel van de provincie is om 150 megawatt duurzame energie in Zuid-Holland op te wekken.

Impact op werelderfgoed
De gemeenten Alblasserdam en Molenwaard en de SWEK vinden het onacceptabel en ondenkbaar dat op zo’n korte afstand van het werelderfgoed Kinderdijk windturbines komen omdat die het karakteristieke beeld van het erfgoed ernstig verstoren. Gezamenlijk vragen ze de provincie in de zienswijze om een zogenaamde Heritage Impact Assessment. Die moet uitwijzen wat de impact en uitstraling van de windturbines is op Alblasserdam en Molenwaard als geheel en de molens in het werelderfgoed Kinderdijk in het bijzonder.

Nedstaal
Het terrein van Nedstaal in Alblasserdam, dat zich op grotere afstand van de molens van Kinderdijk bevindt, is eerder als mogelijke locatie voor windturbines geschrapt op basis van een Heritage Impact Assessment. Windturbines op die locatie zouden een onaanvaardbaar grote impact hebben op het werelderfgoed. De colleges van Alblasserdam en Molenwaard en de SWEK verwachten dat de locatie Ridderkerk ook om die reden als locatie zal worden geschrapt.

Provinciale doelstelling voor duurzame energie
De huidige locaties in de regio Rotterdam zijn goed voor de opwekking van ongeveer 80 megawatt duurzame energie. Voor de resterende 70 megawatt onderzoekt de provincie 32 aanvullende locaties. De enige locatie nabij Alblasserdam en Molenwaard betreft de locatie in Ridderkerk op het bedrijventerrein Ridderhaven-Donkersloot. Van 1 november tot 15 december ligt een startdocument van het onderzoek ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Zie de website van de provincie.