image_3-1024x682REGIO – In de natte herfstmaanden zorgt klei die van landbouwvoertuigen afkomt voor verraderlijk gladde wegen. Modderwegen kunnen levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Waterschap Rivierenland is beheerder van wegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard. Om ongelukken te voorkomen, heeft het waterschap een aantal richtlijnen opgesteld voor agrariërs en loonwerkers.

Plaats waarschuwingsborden voordat het oogstwerk begint. Maak de weg zo snel mogelijk schoon, ook ‘tussen de bedrijven door’. Wijs personeel, vrijwilligers en betrokken aannemers op de gevaren van wegvervuiling.

Het waterschap en de politie zien erop toe dat loonwerkers en agrariërs zich houden aan de richtlijnen.

image_3-1024x682