Foto Peter en Wanda Dok 11 [Desktop Resolutie]Dit betreft een betaalde advertorial
ALBLASSERDAM – Sinds 1 april 2015 is in Dok11 aan de Parallelweg in Alblasserdam een nieuwe praktijk gevestigd: Praktijk Boele voor Onderwijs en Opvoeding. De praktijk is gestart door Wanda (42) en Peter (50) Boele uit Alblasserdam. Vanuit hun praktijk leveren ze een breed aanbod aan opvoedings-en onderwijsondersteuning.

Ouders en verzorgers die met opvoedingsvraagstukken zitten, kunnen met hun hulpvraag aankloppen bij Praktijk Boele. Dit kunnen vragen zijn over het hele jonge kind maar ook over jong volwassenen. Kinderen/jongeren kunnen er via hun ouders/verzorgers terecht voor allerlei soorten hulp. Gelijktijdige hulp voor ouders/opvoeders en kind(gezin), behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden als dat gewenst is.

Raakvlakken
“Opvoeden en onderwijs hebben veel raakvlakken,” zegt Wanda Boele. Ze vervolgt: “Denk bijvoorbeeld maar aan de situatie dat een kind/jongere, om welke reden dan ook, niet gemotiveerd is om naar school te gaan. Dit komt de leerresultaten maar ook de sfeer thuis niet ten goede. Van zowel de opvoedkant als de onderwijskant kan dan een interventie nodig zijn om de negatieve spiraal te doorbreken. Dat lukt ouders/verzorgers lang niet altijd zelf en dan is enige ondersteuning nodig.” Vanuit haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening kan Wanda die hulp bieden.

Onderwijskant
De ondersteuning kan uiteraard ook alleen nodig zijn aan de onderwijskant. Kinderen en jongeren hebben vaak wat extra hulp nodig als ze dreigen vast te lopen. Door de hulp kunnen ze weer zelfstandig verder. Het onderwijsaanbod van Praktijk Boele betreft:

 • Huiswerkcoaching
 • Wiskunde V.O. op alle niveaus
 • Voorbereiding Rekentoets
 • Technisch Lezen
 • Spelling
 • Rekenen/Wiskunde P.O.

Huiswerkcoaching, Wiskunde V.O. en de Voorbereiding Rekentoets worden gedaan door Wanda, die docent Wiskunde is in het V.O. Technisch Lezen, Spelling en Rekenen/Wiskunde P.O. worden gedaan door Peter die jarenlang ervaring heeft als Remedial Teacher in het basisonderwijs. “Met de juiste hulp zie je kinderen zich met vertrouwen verder ontwikkelen,” aldus Peter.

Naast ondersteuning van leerlingen biedt Praktijk Boele ook advies en ondersteuning aan scholen op projectbasis.

Vraagstukken op het gebied van:

 • Resultaten en Kwaliteit
 • Zorg en Passend Onderwijs
 • Pedagogiek en Didactiek
 • Klassenmanagement
 • Werken in teams
 • Enz.

worden behandeld door Wanda die als Teamleider en Schoolleider in het V.O. ruime ervaring heeft met deze onderwerpen. “Het maken van de juiste keuzes op deze gebieden is lang niet altijd eenvoudig”, zegt Wanda. “En zeker ook de verdere praktische uitwerking binnen de school kan lastig zijn en vergt extra tijd, die er vaak niet is. Daarom bied ik graag mijn diensten aan.”

Afspraak
Of het nu opvoeding, onderwijs of een combinatie van beiden betreft, de werkwijze van Wanda en Peter is hetzelfde: Betrokken, Planmatig en Oplossingsgericht. U kunt contact opnemen via telefoon of mail. Er wordt een afspraak gemaakt voor een gratis, vrijblijvend gesprek. Daarna wordt een plan opgesteld dat wordt uitgevoerd. Aan het eind (maar ook tussentijds) wordt met u geëvalueerd welke puzzelstukjes op de juiste plaats zijn gelegd.

Contactgegevens:

Foto Peter en Wanda Dok 11 [Desktop Resolutie]

Visitiekaartje voorkant [Desktop Resolutie]