wachtgeldALBLASSERDAM – De penningmeester van gymnastiekvereniging KDO Alblasserdam heeft een ‘substantieel bedrag’ teruggestort op de rekening van de club. Dat meldt het bestuur van KDO. Woensdag 7 januari kwamen de leden van de vereniging samen tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). Aanleiding daarvoor was dat het bestuur het vertrouwen in de penningmeester had verloren nadat bij een externe kascontrole onvolkomenheden in de jaarrekening aan het licht zijn gekomen. Het bestuur heeft de leden gevraagd om de penningmeester uit het bestuur te ontslaan. De leden zijn daar inmiddels unaniem akkoord mee gegaan.

Tijdens de ALV heeft het bestuur van KDO de leden geïnformeerd over de stand van zaken: wat is er gebeurd, hoe is dat geconstateerd en wat is er ondernomen om de situatie recht te zetten? Daarnaast is toegelicht wat de gevolgen zijn. Er is nogmaals benadrukt dat de situatie geen gevolgen heeft voor het functioneren van KDO of voor de verplichtingen van de vereniging voor de bouw van de nieuwe hal.De leden zijn geïnformeerd over de omvang van de tekorten en over het feit dat inmiddels een substantieel deel daarvan is teruggestort.

Het bestuur heeft de leden gevraagd naar buiten toe geen mededelingen te doen over de inhoud van de vergadering en de toelichting die daarin gegeven is. “Dit is niet in het belang van de vereniging noch van de voormalige penningmeester,” laat Steven Ulrich, bestuurslid wedstrijd- en breedtesport weten.

Ulrich vervolgt: “Het bestuur van KDO blijft zich tot het uiterste inspannen om alle onvolkomenheden recht te zetten. Daarnaast worden aanvullende maatregelen getroffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. De vereniging richt zich met een positieve blik op de toekomst en hoopt deze zwarte bladzijde snel om te kunnen slaan.”