hangjongerenALBLASSERDAM – Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Alblasserdam is dit jaar sterk gestegen. In 2010 waren er ‘nog maar’ 151 meldingen. In 2013 steeg dit naar 276. En dit jaar staat de teller al op 343 overlastmeldingen. Het college van burgemeester & wethouders is in overleg met bewoners in Alblasserdam om gezamenlijk de steeds toenemende overlast door jongeren te verminderen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de eerder voorgenomen plaatsing van drie jeugdontmoetingsplaatsen.

Volgens de politie is de jeugdoverlast vooral te wijten aan jeugdgroepen die niet met elkaar over weg kunnen. Volgens de wijkagenten is het ontbreken van formele hangplekken een belangrijke oorzaak van de aanhoudende problematiek. “De wijkagenten hebben de jeugd/jongerengroepen goed in beeld en de samenwerking en communicatie met het jeugd -en jongerenwerk is goed. Er wordt gericht contact gezocht en de gegevens van de jongeren worden, als dat nodig is, vastgelegd. Bij crimineel gedrag wordt de aandacht verscherpt,” zo laat de gemeente weten.

In Alblasserdam is de aanpak van overlast door jongeren al langere tijd een speerpunt van de gemeente, zowel vanuit openbare orde en veiligheid als vanuit het jeugdbeleid. De gemeente wil met het plaatsen van hangcontainers de overlast te gaan verminderen.