College b en w alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam is blij met het bericht van de curatoren van Nedstaal dat de Andus Group uit Vianen de fabriek overneemt. Burgemeester Jan Heijkoop: “Wij hebben vanaf het begin af aan ingezet op behoud van de werkgelegenheid voor Alblasserdam en de regio. Een overname had daarom onze voorkeur. We zijn blij dat de inzet van alle betrokkenen in dit proces en de vele gesprekken die de afgelopen dagen zijn gevoerd, hebben geleid tot deze overname. We hopen dat de werknemers snel weer aan het werk kunnen”.

Nedstaal uit Ablasserdam werd vorige week vrijdag door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. Het bedrijf kreeg eerder uitstel van betaling omdat het zijn schuldeisers niet meer kon betalen.

Mogelijkheden
Nedstaal heeft 280 werknemers in dienst en het merendeel van de werknemers kan in dienst blijven na de overname. Burgemeester Heijkoop: “We houden onze zorg voor de groep medewerkers die niet in dienst van het nieuwe bedrijf komen. Het overleg met allerlei partners zoals het UWV, Sociale Dienst Drechtsteden, Randstad, opleidingsinstituten, vakbonden en ondernemers blijft daarom belangrijk om de mogelijkheden voor vertrekkend personeel zo groot mogelijk te maken”.

Werkgelegenheid
De Andus Group uit Vianen was volgens de curatoren de beste overnamekandidaat omdat het Nedstaal in zijn geheel overneemt. “Wij kijken uit naar goed relatie met de directie en zijn benieuwd naar de verdere details van deze overname. We zijn blij dat Nedstaal met zijn werkgelegenheid voor Alblasserdam en de regio behouden kan blijven”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

27 miljoen schuld
De onderneming had volgens de curatoren een schuld van ongeveer 12 miljoen euro bij zijn crediteuren en nog eens 15 miljoen bij de banken. ”De afgelopen week hebben de curatoren met verschillende kandidaat-doorstarters informatie uitgewisseld en vervolgens onderhandeld. Uit het oogpunt van behoud van werkgelegenheid was Andus Group de beste optie. Haar bieding bood bovendien de hoogste opbrengst voor de schuldeisers”, aldus de curatoren.

Crisis
Nedstaal, met een jaaromzet van 100 miljoen euro, maakt staalproducten voor onder meer de auto-industrie. Het bedrijf lijdt sinds het begin van de crisis in 2009 verlies. De vraag naar de producten van het bedrijf is zwak en de producten leveren minder op. Nedstaal heeft ook last van hevige concurrentie, met name van Chinese en Koreaanse branchegenoten.