011014  Elektrische laadpaal Mirks en Vervelde 1 [Desktop Resolutie]REGIO – Sinds mei dit jaar zijn in de zes Drechtsteden, waaronder Alblasserdam, al veertig subsidieaanvragen gedaan voor het plaatsen van dubbele laadpalen voor elektrische auto’s. Dertig aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. “Een prima resultaat,” vindt regionaal portefeuillehouder duurzaamheid Henk Mirck.

Met de subsidieregeling willen de Drechtsteden het gebruik van elektrische bedrijfswagens bevorderen, waarmee onder meer verbetering van de luchtkwaliteit kan worden bereikt. Bedrijven kunnen een bijdrage van 50% krijgen in de kosten voor de aanleg van een dubbele oplaadvoorziening tot een bedrag van maximaal € 1.000,-. Per bedrijf kan eenmaal een subsidieaanvraag voor een dubbele oplaadfaciliteit worden gedaan.

Een subsidieaanvraag kan –achteraf – worden ingediend voor dubbele laadfaciliteiten die zijn aangelegd in de periode van 1 augustus 2013 tot 30 november 2014. Een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag is dat het bedrijf over één of meer elektrische voertuigen beschikt in eigendom of via een leasecontract.

Voor de subsidieregeling is € 50.000 beschikbaar, goed voor circa 50 aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen nog worden ingediend tot 15 december 2014. Als dan blijkt dat er dan veel meer aanvragen zijn dan wij met de huidige regeling kunnen honoreren, kan het Drechtstedenbestuur overwegen de regeling te verlengen.

Foto: Cees Schilthuizen.