IMG_4358 (Medium)ALBLASSERDAM – De meerderheid van de Alblasserdamse gemeenteraad heeft dinsdagavond 4 maart toestemming gegeven om 43 huurwoningen in de wijk Alblasserwerf te laten bouwen. Daarnaast is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld van 655.000 euro en is er een lening van bijna drieënhalf miljoen euro verstrekt aan woningcorporatie Woonkracht10, die de huizen wil gaan verhuren.

Frustreren
Buurtbewoners zijn fel tegen de bouwplannen van de dijk -en havenwoningen en zeggen dat ze het bouwproces zoveel mogelijk gaan frustreren, als het gesprek dat volgende week met de ontwikkelaar plaatsvindt, op niets uitloopt. “We overwegen zelfs een gang naar de rechter. Dit mag gewoon niet gebeuren,” vindt Alblasserwerfbewoner Dave Pieplenbosch.

Verzet
Maarten Verschoor stelde eerder al namens de bewoners van het hele omliggende gebied (Cortgene, Kade, Fregat, Klipper en Aak) zicht te verzetten tegen de plannen: “We verzetten ons fel tegen de voorliggende plannen. Wij willen een leefbare wijk en dat kan niet met dit aantal woningen. 43 extra woningen is enorm veel in zo’n klein gebied. Dit vormt een grote aantasting van de veiligheid en de sociale leefbaarheid in de wijk voor iedereen. Er zijn in onze ogen teveel open einden en discussiepunten om nu al een besluit te nemen.” De buurtbewoners vrezen parkeeroverlast, toename van fijnstof, sociaal ongewenst gedrag op het parkeerterrein vanwege het ontbreken van achtertuinen bij twee huizenblokken en onvoldoende groenruimte.

Misleiding
Volgens Verschoor voelen de bewoners van de Alblasserwerf zich misleid door de projectontwikkelaar. “Dit is nu het 3e deelproject in de wijk, wat anders wordt gerealiseerd dan gepland. Voor de Dijk- en Havenwoningen wordt nu de economische crisis als argument gebruikt. Echter de ontwikkelaar heeft ook aangegeven dat steeds twijfel heeft bestaan of op deze locatie wel hoger segment woningen konden worden gebouwd, vanwege de verkeersdrukte etc. We hebben het hier dan niet over een gevolg van een crisis, maar over een ondernemersrisico van de ontwikkelaar,” aldus Verschoor.

Salomonsoordeel
Ook in de gemeenteraad was dinsdagavond verdeeldheid over het raadsvoorstel. De drie oppositiepartijen waren tegen het voorstel. De coalitiepartijen stemden wel in: “Het is alsof we vanavond een soort salomonsoordeel moeten vellen. Als we vóór het plan kiezen, lijkt het of we voor de ontwikkelaar en tégen de bewoners stemmen. Dat is echter niet zo. Wij kiezen niet tegen de bewoners, maar zetten wel in om resultaat te halen. Van meet af aan is er gezocht naar optimale aanpassingen in de richting van de bewoners. Nu we er ons van hebben vergewist dat er geen millimeter ruimte meer is, moeten we het hier dus mee doen. Verder uitstel van de plannen is niet verantwoord,” vond Aart Boele van de SGP.”

Meest haalbare
Het CDA en de PvdA waren het met Boeles standpunt eens. CDA’er Arie van ’t Zelfde zei: “Het is jammer dat er geen overeenstemming is tussen de projectontwikkelaar en de bewoners. Toch zijn we er van overtuigd dat dit het moment is om af te bouwen. De woningen moeten bewoond zijn voor januari 2016. De klok tikt onherroepelijk voort. We moeten genoegen nemen met wat er nu bereikt is. Dit is het meest haalbare.”

Tegen
De ChristenUnie, de D66 en de VVD stemden tegen het voorstel. Arjan Zwaan van de ChristenUnie lichtte zijn standpunt toe met: “Je kunt dit niet met goed fatsoen neerzetten. Bij sommige huizen is er niet eens een achtertuin en dus geen plek voor een kliko of voor fietsen.” Herman Verweij van de VVD sloot daarbij aan en zei: “Wethouder Veerman zegt eigenlijk: ‘het is slikken of stikken en er is geen beter plan’. De ontwikkelaar heeft er echter alle belang bij om stellen dat er geen beter plan is. Feit is dat met dit plan ongewenste situaties in de wijk gaan ontstaan. Laten we wachten op een beter plan, want je kunt maar één keer afbouwen. Dat verdient deze wijk.” Tot slot zei Michael van der Plaat (D66): ” Wij vinden dat er onvoldoende gewaarborgd kan worden dat er een leefbare situatie gaat ontstaan en er is volgens ons te weinig zicht dat de bezwaren van de bewoners van de Alblasserwerf meegenomen worden in de uitvoering van de plannen. En we zeggen het nog maar eens: haastige spoed, is zelden goed.”

Groot belang
Wethouder Sjoerd Veerman benadrukte dat het van groot belang is dat het plan doorgang kan vinden. “De wijk moet snel af, zodat we het fietspad aan kunnen leggen, de veiligheid kunnen vergroten en het aanzien van de wijk kunnen verbeteren. Dit is hét moment. En het is niet slikken of stikken, maar het gaat er om of u bereid bent de portemonnee te trekken en de problemen in deze wijk wilt oplossen. Ik denk dat dit een goede afronding van de wijk kan betekenen.”  Deze argumenten waren voor de coalitiepartijen CDA, SGP en PvdA voldoende om in te stemmen met het voorstel.

Voor 1 juli
Projectontwikkelaar ‘Alblasserwerf CV’ wil de 43 dijk- en havenwoningen (25 sociale huurwoningen en 18 commerciële huurwoningen) nog voor 1 juli van dit jaar gaan bouwen om ze vervolgens door te verkopen aan woningcorporatie Woonkracht10 die de huizen wil gaan verhuren. De 655.000 euro die de raad dinsdagavond heeft verstrekt als investeringskrediet, zal gedekt worden uit de opbrengsten van de lening aan Woonkracht10.

Bewonersoverleg
Maandag 10 maart komen de bewoners van de Alblasserwerf bijeen om te zien welke vervolgstappen er genomen worden. “We zullen diverse scenario’s bespreken. Daarbij zullen we ook kijken naar welke juridische stappen er genomen kunnen worden, als de gesprekken met de projectontwikkelaar mislukken,” aldus bewoner Pieplenbosch.

IMG_4358 (Medium)

alblasserwerf IMG_4354 (Medium) IMG_4356 (Medium)