IMG_3328 (Kopie)ALBLASSERDAM – De bestuursperiode van het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam loopt ten einde. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal een nieuw college worden gevormd en zullen wethouder Sjoerd Veerman en wethouder Ad Cardon afscheid nemen als bestuurder van Alblasserdam. Deze week blikten de burgemeester en de drie wethouders tevreden terug op de bestuursperiode 2010-2014 en concludeerden dat de doelstellingen die het college van B&W zich in het collegeprogramma in 2010 had gesteld voor het overgrote deel zijn bereikt.

2 procent niet
Van de ongeveer 140 prestatieafspraken en de ongeveer 25 nieuwe afspraken die daar later bij kwamen, is negentig procent gerealiseerd. Acht procent van de plannen wordt nog uitgevoerd en twee procent wordt definitief niet uitgevoerd. Wat dat laatste betreft gaat het om drie punten. Punt één is woningbouwproject Mercon Kloos. Dit project werd geannuleerd, nadat de ontwikkelaar aangaf geen mogelijkheden meer zag om in de huidige markt de woningen te ontwikkelen. Het tweede punt is de herziening van bestemmingsplan ‘Kom’. Dit vond geen doorgang, omdat geconstateerd werd dat meerdere bestemmingsplannen aangepast moeten worden als gevolg van gerechtelijke uitspraken. Voorgesteld wordt om dat in één keer aan te pakken. Tot slot zijn er doordat een aangekondigde wetswijziging niet heeft plaatsgevonden, geen aanvullende afspraken gemaakt met zorgpartners (CJG).

Beukelmanschool
“Al met al een relatief goede score. Ik hoop dat de opvolgers van dit college deze lijn voortzet.” zei burgemeester Blase. Als hoogtepunten benoemden de bestuurders enkele onderwerpen uit hun eigen portefeuilles. Wethouder Peter Verheij noemde de aanleg van het vrijliggend fietspad langs de dijk als winstpunt. “Verder ben ik er erg content mee dat de nieuwe Beukelmanschool aan de Mesdaglaan gebouwd kan worden. In maart gaat als het goed is de eerste paal de grond in. Tot slot ben ik er blij mee dat Alblasserdam er, ondanks alle bezuinigingen vanuit het rijk, financieel goed voorstaat.”

Zwembad
Wethouder Sjoerd Veerman noemde als hoogtepunten de realisatie van de structuurvisie van het dorp en de bouw van het nieuwe zwembad. “Met de bouw van dit nieuwe bad, worden alle krantenkoppen uit het verleden die verkondigden dat het bad er nooit zou komen, gelogenstraft. 27 februari is er pannenbier bij het bad, want dan wordt het hoogste punt van de bouw bereikt.”

Kinderdijk
Wethouder Ad Cardon zei trots te zijn op het project ‘pilot Kinderdijk’ dat tegenwoordig ‘Meedoen in Kinderdijk’ heet. Bij dit project zijn werkgroepen actief die de leefbaarheid en samenwerking in de wijk Kinderdijk willen bevorderen. “Ik hoop dat dit project voldoende staat, want over een paar weken zit het er voor mij op. (Cardon gaat met pensioen, red.) Wel moet er nog wat aan het Scheldeplein gedaan worden; anders verpaupert het,” zei de wethouder. “Een ander punt waar ik blij mee ben zijn de projecten Wilgenplein, Polderstraat en Van Eesterensingel. Die gebieden worden binnenkort stevig opgeknapt.”

Nedstaal
Burgemeester Bert Blase noemde als één van de meest opvallende punten uit zijn portefeuille het dossier Nedstaal. “Dat was niet gepland, maar het vraagt wel bestuurlijke aandacht. Momenteel zijn we in afwachting van wat de rechtbank uit gaat spreken over de plannen van Nedstaal om asbesthoudend staalschroot te gaan verwerken. Een ander punt dat ik wil benoemen is dat de gemeente deze week haar nieuwe website heeft gepresenteerd. De website was niet ons sterkste punt. De nieuwe versie is sterk verbeterd. Een belangrijke verandering is de zoekfunctie. Bezoekers hoeven informatie niet meer te zoeken op onderwerp of via een menu maar geven simpelweg een trefwoord in en komen zo bij de juiste informatie terecht.”

Successen
Over de successen die op de inhoudelijke dossiers zijn bereikt, vertelde Blase: “De factoren voor de successen die op inhoudelijke dossiers zijn bereikt in het collegeprogramma zijn terug te voeren op de bestuursstijl van het college, de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en de focus op de uitvoering. Met name de nieuwe bestuursstijl heeft geleid tot het aangaan van sterke coalities met maatschappelijke partners. Hierdoor kon extra kennis en ervaring vanuit de Alblasserdamse samenleving worden gebruikt wat tevens zorgde voor een breder draagvlak van beleid.”

Gemeenteraad
Op vier maart wordt de evaluatie van het collegeprogramma door de gemeenteraad onder de loep genomen.

IMG_3328 (Kopie)

IMG_3324 (Kopie)