gereformeerde gemeente in Nederland Alblasserdam_3ALBLASSERDAM – De D66 in Alblasserdam wil weten hoe het zit met de mogelijk verkoop van de grond van de oude Wipmolen door Woonkracht10 aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De fractie vraagt aan het college van burgemeester en wethouder of het klopt dat de grond, die volgens de D66 ooit door de gemeente voor een ‘sociaal lager tarief’ werd verkocht aan Woonkracht10 voor de bouw van een woon-zorgcomplex, nu verkocht is aan de kerk.

Prijsverschil
Fractievoorzitter Ramon Pardo wil weten of de grond wordt of is verkocht voor dezelfde prijs als waarvoor de gemeente het een aantal jaren geleden aan de woningcorporatie verkocht. “Als dat zo is, zou de Gereformeerde Gemeente in Nederland dan niet een commercieel tarief moeten betalen voor deze grond? En als dat niet zo is, uitgaand van een commercieel betaalde prijs door Gereformeerde Gemeente Nederland, vloeit het vierkante meter prijsverschil (indien positief) tussen de door Woonkracht 10 betaalde en ontvangen prijs terug naar de gemeente Alblasserdam?,” vraagt Pardo aan het college.

Commerciële prijs
In antwoord op de vragen van Pardo, laat het college weten dat de grond toentertijd niet voor een ‘sociale’ maar voor een ‘commerciële’ prijs is verkocht en dat de vragen van de D66 daarmee dus vervallen.

Mogelijk
Wim van den Herik, vestigingsdirecteur van Woonkracht10 Alblasserdam laat desgevraagd weten dat de grond nog niet verkocht is, maar dat de corporatie wel in de eindonderhandeling met de kerk zit. Het college van B&W geeft in een raadsmemo aan mee te willen werken aan de grondverkoop. “Het perceel heeft al de bestemming ‘maatschappelijk’ en in functionele zin is de bouw van een kerk dus al mogelijk. Uiteraard wordt bij de grondverkoop zorgvuldig gekeken naar de gemaakte afspraken met Woonkracht10  over onder meer Bos Rijkee,” aldus wethouder en portefeuillehouder Sjoerd J. Veerman.

Twee terreinen
In het centrum van het Damdorp liggen twee terreinen op een nadere invulling te wachten. Het betreft het terrein van de Oude Wipmolen dat met de komst van Landvast door de gemeente is verkocht aan Woonkracht10 met de intentie er een woon-zorgcomplex te realiseren. De andere locatie wordt gevormd door de gronden van de voormalige garage van Bochanen en de gemeentewerf. De grond van de Oude Wipmolen blijkt echter niet geschikt te zijn voor een dergelijk woon-zorgcomplex. Daarom wil Woonkracht10 het project graag overhevelen naar bijvoorbeeld de Kerkstraat / Cornelis Smitstraat-locatie dan wel de Parallelweg (Dok11).

Supermarkt
Verder zijn er plannen om Bas van der Heijden vanaf de Sportlaan te verhuizen naar het terrein aan de Plantageweg. De supermarkt zal dan in combinatie met huizen van Woonkracht10 gebouwd worden. Een andere supermarkt kan vervolgens intrek nemen in het huidige pand van Bas van der Heijden. Dit initiatief past echter niet in de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Middels een raadsmemo laat wethouder Sjoerd J. Veerman weten in discussie te willen met de raad over deze plannen en ontwikkelingen in het centrum van het dorp.