ALBLASSERDAM – De plannen voor een zeven verdieping tellende zorgvoorziening op de locatie ‘Oude Wipmolen’ aan de Zeevaartschoollaan in Alblasserdam zijn definitief van de baan. Het is volgens Aad Snijders, vestigingsdirecteur van Woonkracht10 (eigenaar van het terrein) technisch gezien ‘niet handig’ om door te ontwikkelingen met de oude plannen. Inmiddels heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGN) aangegeven interesse te hebben in de locatie.

Ruimtegebrek
De GGN, momenteel gevestigd aan de Kerkstraat in Alblasserdam, kampt al enige tijd met ruimtegebrek en wil uitbreiden naar een gebouw dat ruimte biedt aan 1.250 mensen. Wensen daarbij zijn dat iedere zitplaats zicht heeft op de preekstoel en dat er buiten het gebouw voldoende parkeerplaatsen zijn voor in ieder geval de leden die slecht ter been zijn. De kerk verwacht dat de kerk, zonder komst van een eigen dominee, met zo’n twee procent per jaar zal groeien.

Uitbreiding niet handig
Het uitbreiden op de oude locatie is volgens de Commissie Gebouwen en Techniek (CGT), die onderzoek deed naar het probleem, niet handig. Enkele knelpunten bij uitbreiding zijn: zuurstoftekort in verband met een beperkte bouwhoogte, nog steeds te weinig zitplaatsen en het niet verlenen van een vergunning van de gemeente, doordat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De CGT heeft daarom aan de kerkenraad geadviseerd niet verder te investeren op de bestaande locatie, maar te kiezen voor nieuwbouw.

Oude Wipmolen
De eerdergenoemde commissie heeft zeven locaties onderworpen aan een stedenbouwkundig onderzoek. Twee locaties hiervan, voldeden aan de gestelde eisen. De twee belangrijkste eisen hiervan waren dat de grond een minimale oppervlakte zou hebben van vierduizend vierkante meter en dat de locatie min of meer centraal gelegen moet zijn in Alblasserdam. Omdat één van de twee locaties nog niet beschikbaar is, blijft alleen de locatie ‘Oude Wipmolen’ over.

Gevoelige locatie
Momenteel vinden gesprekken plaats met Woonkracht10, eigenaar van de Wipmolengrond, waarin de mogelijkheden tot aankoop van de grond worden besproken. Het is volgens Aad Snijders, vestigingsdirecteur van de woningcorporatie, allerminst zeker of de grond aan de kerk wordt verkocht. “We nemen voorlopig de tijd om alle mogelijkheden goed te bekijken en we zijn daarom ook in gesprek met andere partijen. Het is een gevoelige locatie en daar denken we liever wat langer over na. Kwaliteit staat boven het geld,” aldus Snijders.

Zes miljoen
Nieuwbouw van de kerk is waarschijnlijk financieel mogelijk, mits er voldoende draagvlak in de kerk is. Nader onderzoek onder de leden van de gereformeerde gemeente moet hier een sluitend antwoord op geven. De totale kosten van de grondaankoop en de bouw van een nieuwe kerk worden door een adviesbureau geschat op zo’n zes miljoen euro.

===========================
Update
===========================

Gelet op de huidige bezittingen van de kerk (banksaldo) en de geschatte opbrengst van het huidige kerkgebouw en de twee aangrenzende woningen van het gebouw, wordt ingeschat dat er 4.935.000 gefinancierd zal moeten worden.

Groei/meerjarenprognose
In 2010 was het aantal (doop) leden zo’n 1.260 en waren er ongeveer duizend zitplaatsen. Tijdens een morgendienst zijn er weinig plaatsen onbezet, zodat vastgesteld kan worden dat 75 procent van het aantal leden de diensten bezoeken. Als de kerk met 1,5 procent per jaar blijft doorgroeien, zijn in in 2025 zestienhonderd leden. Uitgaande van een opkomstpercentage van 75 procent betekent dit dat er op dat moment 1200 zitplaatsen nodig zijn.


Het Oude Wipmolenterrein aan de Zeevaartschoollaan ligt er nu nog 'braak' bij.