geldALBLASSERDAM – Twee ex-wethouders die respectievelijk veertien en acht jaar geleden in dienst waren bij de gemeente Alblasserdam, ontvangen nog steeds ‘wachtgeld’. Dat blijkt uit een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) door Hart van Nederland. Wachtgeld is in Nederland de informele naam voor een werkloosheidsuitkering voor politici en bestuurders. Men ontvangt het na ontslag of na beëindiging van het (verkiezings-)mandaat, in afwachting van ander werk of een pensioen.

Anoniem
Om welke twee oud-politici het gaat, wil de gemeente niet zeggen. “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer weegt in casu zwaarder dan het belang van de openbaarheid van de namen,” aldus de gemeente.

Netto loon
Wel is duidelijk de regeling voor de ene oud-wethouder dit jaar afloopt, omdat hij dan met pensioen gaat. De regeling voor de ander loopt door tot 2021. Doordat beide mannen bij-inkomsten hebben, krijgen zij niet de volledige uitkering. In de afgelopen drie jaar gaat het bij ‘wethouder1’ om een netto (aanvul) jaarsalaris van 24.417,07 euro in 2013, 25586,67 euro in 2012 en 16.395,28 euro in 2011. ‘Wethouder2’ ontving in 2013 een nettobedrag van 22.071,50 euro. 23.994,94 euro in 2012 en 23.994, 54 euro in 2011. De pensioenpremies en loonheffingen zijn hier al vanaf.

Wachtgeldregeling
De wachtgeldregeling staat landelijk regelmatig ter discussie. De PvdA en VVD gaven in 2013 aan de wachtgeldregeling voor politici verder te willen versoberen. De regeringspartijen stelden voor om de verlengde wachtgeldregeling met vijf jaar te bekorten. Politieke ambtsdragers zoals ministers, gedeputeerden en wethouders kunnen nu nog vanaf hun 55e tot hun pensioen genieten van de verlengde wachtgeldregeling. De leeftijd voor deze regeling moet wat betreft de PvdA en de VVD worden opgetrokken naar zestig jaar. De SP stelde voor om de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers helemaal af te schaffen.

Niet terugschroeven
Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vindt dat het wachtgeld voor politici die werkloos zijn geworden niet verder teruggeschroefd moet worden. “Wachtgeld voor politieke ambtsdragers is impopulair, maar toch vind ik het niet goed daar elke keer verder op te beknibbelen. Politici hebben geen ontslagbescherming. Dat hoort bij de aard van de functie. Want als ze het ergens mee oneens zijn, wil je niet dat ze aan het pluche blijven plakken omdat ze anders hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Nee, je wilt dat ze consequenties trekken. Maar dat moet dan natuurlijk wel kunnen,” aldus Plasterk in de Volkskrant.