dorcas voedseldozenALBLASSERDAM – De Dorcas Voedselactie heeft in Alblasserdam 186 voedseldozen en 789 euro opgeleverd. Landelijk werden er ruim 50.000 dozen ingezameld. Daarmee is de actie, die georganiseerd werd door de gezamenlijke kerken, volgens de organisatie een groot succes geworden. Op dit moment wordt al het ingezamelde voedsel in acht sorteercentra gesorteerd. Zeker 20.000 pakketten zullen nog voor kerst worden verspreid in Oost-Europa.

“Fantastisch dat duizenden vrijwilligers zich weer hebben ingezet voor het inzamelen van voedsel en fondsen voor voedselhulp”, aldus Dorcas-directeur Joeke van der Mei. “In Oost-Europa is de winter de moeilijkste tijd van het jaar. Een dik pak sneeuw en temperaturen van twintig, dertig graden onder nul zijn heel gebruikelijk. Als je nauwelijks te eten hebt en een vervallen huis met scheuren in de muur, is het niet eenvoudig om staande te blijven. We zijn dankbaar dat we dankzij de voedselactie deze mensen in die omstandigheden kunnen ondersteunen en bemoedigen,” zegt Van der Mei.

Oost-Europa
In Oost-Europa leven volgens de directeur van Dorcas nog steeds veel mensen onder de armoedegrens. Vooral ouderen worden volgens haar zwaar getroffen door de economische situatie waarin hun land verkeert. Ze vertelt: “Pensioenen bedragen veelal niet meer dan zestig euro per maand. Dit geld gaat op aan vaste lasten als huur, elektriciteit en verwarming. Voor overige zaken, zoals voedsel en kleding, blijven dan onvoldoende middelen over. Daarnaast heerst in Oost-Europa een hoge werkloosheid. Een sociaal vangnet zoals we dat in Nederland hebben, kennen ze daar niet. Geen werk betekent vaak geen inkomen. De voedselactie helpt aan voedsel voor nu, én aan voedselzekerheid voor later.”

Pakketten
Dorcas deelt  voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door bijvoorbeeld leeftijd, ziekte of een beperking. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien.

Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door de oproep in Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas sinds 1980 aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika. Voor de 177 projecten die Dorcas in 17 landen uitvoert in samenwerking met lokale kerken en partnerorganisaties mag Dorcas rekenen op het enthousiasme van duizenden vrijwilligers, ondernemers en donateurs