korfbal-ckc-Desktop-ResolutieALBLASSERDAM – De Christelijke Korfbal Club Kinderdijk in Alblasserdam krijgt in het komende kwartaal een nieuwe kunstgrasmat ter waarde van 96.000 euro. De gemeenteraad van het Damdorp heeft dinsdagavond 26 november unaniem ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de mat te vervangen. Voor 1 maart 2014 moet de klus geklaard zijn, want dan beginnen de buitentrainingen.

Veiligheid voorop
Alle raadsleden waren het met elkaar eens dat de veiligheid van de spelers niet in het geding mag komen en dat vervangen van het kunstgrasveld dus noodzakelijk is. Wel gaven zij als voorwaarde aan het college mee, dat de met de investering gepaard gaande huurverhoging voor CKC Kinderdijk, niet mag betekenen dat de club in de toekomst hierdoor in de financiële problemen raakt.

Huurverhoging
Wethouder Sjoerd Veerman benadrukte de verhoging van de huur niet de kop gaat kosten van de vereniging: “We hebben geen bezuiniging voor ogen, maar we willen wel dat de huur voor clubs kostendekkend wordt. Doordat de subsidies omhoog gaan, zal de club in de toekomst per saldo niet veel meer gaan betalen.”

Kritiek
Verder stelde het CDA dat het vernieuwen van de kunstgrasmat, geen obstakel mag vormen voor de bouw van een nieuwe sporthal die mogelijk op één van de velden van de korfbalclub aan de Groen van Prinstererstraat wordt gebouwd. De SGP en de VVD lieten weten teleurgesteld te zijn in het gelopen proces. “We staan met de rug tegen de muur en dat vinden we een oncomfortabele positie. Er wordt gevraagd om geld voor een nieuw kunstgrasveld, terwijl de finale besluitvorming over de sporthal nog genomen moet worden. Ook moet er nog gesproken worden over hoe om te gaan met huurverhogingen voor verenigingen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de spelers, maar zijn ontevreden over het proces,” zei Catharina Leeuwis van de VVD. Haar collega Jan-Willen de Leeuw van de SGP sloot in zijn reactie hierop aan en zei: “We zijn ons inziens onvoldoende meegenomen bij de locatiekeuze voor een nieuwe sporthal.  De timing voor de aanvraag is verre van handig. Toch stemmen we in, omdat anders de veiligheid van de spelers in het geding is.”

Noodreparaties
Wethouder Sjoerd Veerman legde uit dat een beslissing nu nodig was, omdat de mat al meerdere malen gerepareerd is en nu een gevaar kan opleveren. Verder zei de portefeuillehouder dat ook hij liever zag dat er al eerder over het onderwerp was gesproken. “In september zouden we een BIO houden, maar toen is gezegd dat we nog niet zouden discussiëren omdat het standpunt van de belastingdienst over de nieuwbouw nog niet bekend was. Want als de belastingdienst niet akkoord gaat, moet je weer iets anders voorstellen. Dat was aanleiding om de bijeenkomst van toen niet door te laten gaan.”

Kosten voor gemeente
De kosten voor het kunstgrasveld worden betaald door de gemeente, omdat zij verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer van sportvelden. Hierbij is inbegrepen dat de gebruikers van het sportcomplex veilig en verantwoord hun sport kunnen beoefenen. Door het vervangen van de mat, die nu versleten is en daardoor onveilig is, voldoet de gemeente weer aan deze taak.

Haalbaarheid
Tot slot kwam de haalbaarheid van de mogelijke nieuwbouw van een sporthal op sportpark Molenzicht ter sprake. Het wachten is volgens wethouder Veerman op de belastingdienst. Hij zei: “Als de belastingdienst niet akkoord gaat met de btw-teruggave, wordt de bouw van de hal 21 procent duurder en dat zal betekenen dat hoe mooi het idee ook is,en hoe graag wij het ook zouden willen, dat we dan toch iets anders moeten doen en het plan dus onhaalbaar is. Het zou mooi zijn als er nu eens antwoord kwam van de belastingdienst. Het gaat om relatief simpele vragen, maar wel vragen die van essentieel belang zijn, omdat de beantwoording bepaalt of het project wel of niet haalbaar is.”

Nieuwe hal
Het plan is dat woningcorporatie Woonkracht10 de sporthal gaat bouwen op het korfbalveld en dat gymnastiekvereniging KDO en korfbalvereniging CKC Kinderdijk de hal gaan huren. Verder wil de woningcorporatie maximaal veertien woningen en drie appartementen bouwen op de plek van de huidige kantine en het clubgebouw van CKC.