IMG_7937 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De plannen voor de nieuwbouw van een sporthal op het terrein van korfbalclub Kinderdijk in Alblasserdam, kunnen mogelijk niet doorgaan, als de gemeente de jaarlijkse huur voor de korfbalclub verhoogt. Dat zei John de Jong, voorzitter van het bestuur van CKC Kinderdijk dinsdagavond 19 november tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. Volgens De Jong is de gemeente voornemens om de huidige huursom voor het kunstgrasveld van 1500 euro per jaar te verhogen naar uiteindelijk een bedrag van 7280 euro per jaar. “Met deze huurverhoging komen wij zwaar in de problemen,” aldus De Jong.

In de problemen
Nu betaalt de korfbalclub nog jaarlijks 1500 euro per jaar voor het kunstgrasveld, maar als het aan het college van b en w ligt, gaan die bedragen omhoog totdat ze kostendekkend zijn. “We betalen nu 1500 euro per jaar. Vanaf 2016 wordt dit trapsgewijs verhoogd. Het eerste jaar betalen we 1820 euro, het jaar daarna moeten 3640 euro betalen en het jaar daarop 7280 euro. De voorzitter van de haalbaarheidscommissie van de nieuwe sporthal heeft me verzocht mee te delen dat als deze voorstellen doorgang vinden, de plannen voor de nieuwe hal ernstig in gevaar zijn. We moeten namelijk niet alleen de huur voor het kunstgras betalen, maar straks ook de exploitatie van de eigen hal en de kantine. Met deze verhogingen komen we zwaar in de problemen,” vertelde voorzitter De Jong.

Niet kapot
Volgens wethouder / portefeuillehouder Sjoerd Veerman zal het zo’n vaart niet lopen. “De huurverhoging is redelijk en billijk. Doordat de subsidies omhoog gaan, zal de club in de toekomst per saldo niet veel meer gaan betalen. Hier gaat een vereniging echt niet kapot aan.”

Nieuwe grasmat
Aanleiding voor het onderwerp ‘huurverhoging’ was het voorstel van het college aan de raad om per direct 96.000 euro beschikbaar te stellen voor een nieuwe kunstgrasmat, omdat de huidige op sportpark Molenzicht in slechte staat is en daardoor een gevaar kan opleveren voor korfbalspelers. Wethouder Veerman wil graag dat de nieuwe mat in maart 2014 speelklaar is. Uitstel van aanleg is volgens hem niet mogelijk, omdat de veiligheid van de korfballers anders in het geding is. Dinsdagavond besprak de gemeenteraadscommissie het voorstel. De gemeente Alblasserdam is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de velden. Hierbij is inbegrepen dat de gebruikers van het sportcomplex veilig en verantwoord hun sport kunnen beoefenen. Door het vervangen van de kunstgrasmat, voldoet de gemeente aan deze taak.

Jaar uitstellen
Drie van de zes politieke partijen konden nog niet volledig instemmen met het voorstel. Zo liet de SGP bij monde van Jan-Willem de Leeuw weten niet blij te zijn met hoe de wethouder de gemeenteraad lijkt te passeren door zelf al in te vullen waar de nieuwe sporthal moet komen. “Door het kunstgras te vernieuwen, sluiten we al uit dat daar een nieuwe sporthal komt. Dat terwijl we als raad en commissie nog niet eens een nieuwbouwplan voor de sporthal hebben gezien. De wethouder lijkt nu al in te vullen waar die hal moet komen. Dat is echter niet aan het college, maar aan de raad. We beperken ons wel erg als we nu al aannemen dat de nieuwe hal aan de Van Hogendorpweg-kant komt. Het zou me een  lief ding waard zijn om het vernieuwen van het kunstgrasveld één jaar uit te stellen, zodat we niet gehinderd worden in de volgende besluitvorming.”

Versleten
Volgens wethouder Veerman is dit geen goede oplossing, omdat de mat al te ver versleten is:  “Eigenlijk had hij vorig jaar al vervangen moeten worden. Het is makkelijk om het uit te stellen, maar dat zou voor de vereniging en de veiligheid vervelend zijn. Met nog meer oplappen komen we er niet. We moeten een knoop doorhakken.”

Beleid
De VVD wil, voordat de raad een beslissing neemt, eerst in beeld hebben welke bedragen de gemeente aan andere verenigingen besteedt en welke subsidies er gegeven worden. “Voor ons is het essentieel om een overzicht te krijgen welk geld nu naar welke vereniging gaat. Er lijkt nu namelijk een willekeur te zijn en dat is niet de bedoeling,” stelde Ruben van der Lecq. Zijn VVD-collega Herman Verweij  maakte vooral bezwaar tegen het feit dat er al besloten gaat worden op nieuw beleid dat nog niet is vastgesteld. “Het is de tweede keer dat u vooruitloopt op de kostendekkendheid en subsidies van verengingen. Eerst bij voetbalvereniging Alblasserdam en nu maakt met dit dossier weer die anticiperende beweging.” Wethouder Veerman beloofde een de door Van der Lecq gevraagde lijst toe te sturen.

Huur
Ook de D66 kon nog niet instemmen met het voorstel, omdat er nog onduidelijkheid zou zijn over de huurprijzen voor de vereniging en daarmee de toekomst van de club.

Goed voorstel
De PvdA, CU en CDA zijn wel voornemens akkoord te gaan met het voorstel. “Goed dat het voorstel er ligt,” zei Arco Strop van het CDA. “Zaken zijn zaken. Hier moet krediet voor komen, anders komt de veiligheid in het geding,” vond Teus Stam van de ChristenUnie. En Orhan Yilmaz van de PvdA liet weten ook voornemens te zijn om in te stemmen met het voorstel.

Gemeenteraadsvergadering
Het voorstel van het collega aan de raad wordt volgende week dinsdag 26 november besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. “Dan valt de hamer en weten we meer,” besloot voorzitter Aart Boele het agendapunt.