Staalfabriek Nedstaal AlblasserdamALBLASSERDAM – De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hebben beroep ingediend bij de Rechtbank Den Haag tegen de vergunning aan Nedstaal voor proeven om asbesthoudend schroot te verwerken. Ook dienen de gemeenten een verzoek om voorlopige voorziening in waardoor Nedstaal niet met de proeven mag beginnen in afwachting van de uitspraak van de rechter.

Beroep
De hoofdpunten van het beroep zijn de volgende:
o Er is onvoldoende onderzocht en aangetoond dat er zich geen gevaar of toegenomen risico voor de volksgezondheid van de omwonenden kan voordoen, zoals bij het vrijkomen van asbestvezels.
o Er is sprake van een onzorgvuldige procedure, veel stukken ontbraken bij de ontwerpbeschikking en zijn later ingediend en door het bevoegd gezag beoordeeld.
o De vergunning is niet volledig, beperkt zich tot het meesmelten van verontreinigd staalschroot waar het volgens de gemeenten ook had moeten gaan om het verwerken van gevaarlijk afval.
o De vergunning voldoet niet aan de laatste eisen inzake Best Beschikbare Technieken.

Procedure
Op 16 september 2013 heeft de Provincie Zuid-Holland besloten om Nedstaal vergunning te verlenen voor proeven om asbesthoudend schroot te verwerken.
Tot en met 31 oktober 2013 kon beroep ingediend worden tegen dit besluit bij de Rechtbank Den Haag. Door het verzoek om voorlopige voorziening mag Nedstaal niet beginnen met de proeven in afwachting van de uitspraak van de rechter.