natuurlijke oeverALBLASSERDAM – De gemeente is afgelopen week gestart met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het Buitenpad in Alblasserdam. De aanleg hiervan is een van de afspraken uit het gemeentelijk waterplan (2006) dat Waterschap Rivierenland en de gemeente hebben opgesteld. Het waterplan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de waterhuishouding in de gemeente op orde te brengen. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers willen waterschap en gemeente de waterkwaliteit en het leven in, op en langs het water verbeteren.

Duurzaam
Natuurvriendelijke oevers kenmerken zich door een flauwe overgang van water naar land en het ontbreken van een beschoeiing of damwand. Een steile oever biedt maar weinig leefmogelijkheden voor diverse planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten. Waterplanten zijn behalve mooi ook goed voor de waterkwaliteit.

Planning
De gemeente gaat de komende vier weken 1,3 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen. De natuurvriendelijke oevers komen langs het Buitenpad, ter hoogte van Zeelt, Karper en Liesgras en langs de Middelwetering nabij het Van Goghplantsoen. De grond die vrijkomt, wordt gebruikt om de speelveldjes achter het CKC-terrein en bij de Liesgras op te hogen. Later dit jaar zal de gemeente nog 0,3 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen, zodat aan de afspraken uit het waterplan is voldaan.