natuurlijke oeverALBLASSERDAM – De gemeente is afgelopen week gestart met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het Buitenpad in Alblasserdam. De aanleg hiervan is een van de afspraken uit het gemeentelijk waterplan (2006) dat Waterschap Rivierenland en de gemeente hebben opgesteld. Het waterplan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de waterhuishouding in de gemeente op orde te brengen. Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers willen waterschap en gemeente de waterkwaliteit en het leven in, op en langs het water verbeteren. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.