sluis-op-de-damALBLASSERDAM – Afgelopen week is bij notaris Van Ringelesteijn in Alblasserdam de Stichting Schutsluis Alblasserdam (SSA) opgericht. De stichting heeft als doel om, zoals dat vroeger ook was, een sluis in de Dam te maken, zodat het verkeer op het water vanaf de rivier de Noord de Alblas op kunnen varen en andersom. Het is de bedoeling dat vooral recreanten hier gebruik van maken. Arie den Boer is initiatiefnemer van het project en zet zich al langer in voor ‘eerherstel’ van de sluis. “We willen op zijn minst de herbouw van de schutsluis onderzoeken. Dit is niet alleen handig voor recreanten maar heeft ook als voordeel dat de waterkwaliteit verbetert. Er is namelijk meer doorstroming en dat is goed voor de biodiversiteit,” aldus Den Boer.

Subsidies
De Alblasserdammer wordt gesteund door de hengelverenigingen en de natuur en vogelwacht aan onze zijde. Arie den Boer vertelt: “Aangezien de subsidies van de provincie uitgaan van co- financiering hebben wij met raadsleden van CDA, D66 en VVD besloten om SSA op te richten om het voor sponsoren en vrienden mogelijk te maken, het maken van een masterplan te ondersteunen. Dit masterplan bouwt voort op de resultaten van het onderzoek van de studenten van de Hogeschool Rotterdam in 2011 en 2012. De projecten van alle zeven erfgoedlijnen voor 2013 ter waarde van € 3,5 miljoen zijn bekend. Op 20 september wordt er vergaderd over de projecten in 2014 en zullen wij als SSA aanwezig zijn. ”

Politiek standpunt
De stichting werd opgericht afgelopen door Arie den Boer en de bestuursleden Arie van ’t Zelfde (CDA), Marko Stout (D66) en Freek de Gier (VVD). Hoewel er politici van drie verschillende politieke partijen plaatsnemen in het bestuur, hebben de partijen zelf nog geen standpunt ingenomen wat betreft een eventuele herbouw van een sluis in Alblasserdam.