Ark van Noach bij DordrechtALBLASSERDAM – In de week van 21 t/m 24 mei zullen de christelijke scholen De Schalm, De Boeg, De Loopplank en het Kompas uit Alblasserdam allen werken over hetzelfde thema; namelijk over Noach. Dit initiatief is genomen door de directies van de scholen en de predikanten van verschillende kerken. Met dit gezamenlijke thema willen zij de samenwerking tussen kerk en school bevorderen.

Tijdens de themaweek zullen de predikanten een bezoek brengen aan de scholen om met de kinderen in gesprek te gaan. De kinderen van de groepen 7 en 8 brengen een bezoek aan de kerken, waar zij door de predikant een rondleiding krijgen en uitleg over de gang van zaken binnen een kerkgebouw.

De themaweek wordt op zondag 26 mei afgesloten met een dienst in de ochtenddienst van de verschillende kerken, waar ook de kinderen en ouders voor worden uitgenodigd. Iedere school is voor de duidelijkheid verbonden aan één van de kerken. Voor dit jaar is gekozen voor de kerk die geografisch het dichtst bij de school staat. Een ander jaar zal dit gaan rouleren. De Schalm werkt samen met de Grote Kerk, De Boeg met de Havenkerk, De Loopplank met de Ontmoetingskerk en het Kompas met de Ichthuskerk. De dienst op zondagochtend begint in al deze kerken om 9.30 uur.

Foto: Pieter van den Berg.