alblasserdamALBLASSERDAM – Op donderdag 7 februari 2013 houdt de gemeente Alblasserdam een informatie­bijeenkomst over beeldbepalende panden in het beschermd dorpsgezicht. De bijeenkomst vindt plaats in cultureel centrum Landvast en begint om 19.30 uur. Doel van de avond is om bewoners en eigenaren van de voorgestelde beeldbepalende panden te informeren en reacties op te halen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Programma
Tijdens de bijeenkomst presenteert bureau BAAC welke panden zij adviseert om aan te wijzen als beeldbepalende panden en waarom. Toegelicht wordt dat het panden op een groslijst betreft die op dit moment worden getoetst door de begeleidingscommissie. Vervolgens wordt uitgelegd wat de aanwijzing voor eigenaren betekent als zij willen aanbouwen, wijzigen of slopen. Tot slot wordt het vervolgproces in kaart gebracht met de toelichting wanneer en hoe eigenaren inspraakreacties kunnen indienen. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Karakteristieke identiteit
Het college van burgemeester en wethouders wil met het beschermd dorpsgezicht de karakteristieke historische identiteit van het dorp behouden. De gemeente werkt in dit project samen met een begeleidingscommissie die bestaat uit de historische vereniging West-Alblasserwaard, commissie dorpsbehoud, en de monumentencommissie van Alblasserdam.

Het college neemt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 een besluit over het aan te wijzen gebied en de beeldbepalende panden.

Aanmelden
Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar i.binnerts@alblasserdam.nl of te bellen naar 078 770 6118.