ALBLASSERDAM – “Het geluid van windmolens is zo doordringend, dat mensen er zelfs ziek van kunnen worden. Plaats die dingen op zee en niet in Alblasserdam,” dat stelde Alblasserdammer André Ruikes deze week tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. Hij kreeg bijval van diverse andere insprekers: “Straks heeft iedereen spijt als haren op zijn hoofd. Dit wordt een drama; een ramp voor het dorp,” voorspelde de heer Schulten. Één van de weinige positieve reacties kwam van ‘maniging director’ Bert Bult van Nedstaal. Niet gek, want het initiatief om windmolens te plaatsen is van zijn bedrijf en van Outsmart en de Rabobank.

Klimaatdoelstelling
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is om drie tot zes windmolens te plaatsen bij bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam. Met die investering hoopt de gemeente in 2020 te voldoen aan de klimaatdoelstelling om twintig procent van het totale energieverbruik in de gemeente duurzaam op te wekken. Voorlopig is het plan van tafel.

Onbegrijpelijk
Freek de Gier van de VVD zei het vreemd te vinden dat het college windmolens wil plaatsen in Alblasserdam. “Ik vind het onbegrijpelijk dat het aan ons wordt voorgelegd. Waarom moeten wij als kleine speler in de regio het voortouw nemen? Er is nog veel te weinig bekend over de voor –en nadelen.” Verder vertelde De Gier dat hij het plaatsen van windmolens ziet als horizonvervuiling. “Je kan ze wel gebruiken, maar zet ze dan neer waar niemand er last van heeft.”

Slagschaduw
Dirk Hamer, een bezorgde inwoner van Alblasserdam, wees in zijn betoog op met name de hoogtes van de windmolens. “Windenergie opwekken kan beslist niet nabij dorpen. Kijk hoe het is gegaan in Schelluinen en in Urk. Zo’n turbine is inclusief bladen honderdvijftig meter hoog. Dat is drie keer zo hoog als de Alblasserdamse brug. Dit soort hoogtes passen niet bij een dorp. Dit hoort op zee of in grote industriegebieden. Wat denkt u van alleen al de slagschaduwen die zo’n molen veroorzaakt? Dat is uiterst hinderlijk.”

Ziek worden
Ook André Ruikes, voormalig fractievoorzitter van de CDA ziet weinig in het voorstel. “Dit gaat problemen geven voor de inwoners van het dorp. Je gaat ze horen, want het geluid van windmolens kan zo doordringend zijn dat mensen er ziek van kunnen worden. Verder veroorzaken deze molens hinderlijke slagschaduw en horizonvervuiling. Wat denkt u dat de VN er van vindt, als ze zien dat er zulke lelijke windmolens op de achtergrond van werelderfgoed Kinderdijk staan? En, als ze er eenmaal staan, kunnen ze niet meer weg. Het is vreemd dat u nu al een principebesluit vraagt en daarna pas met de inwoners van het dorp gaat praten. Dat is de zaak op zijn kop zetten. Ga eerst met het dorp in discussie en luister vooral niet alleen naar de positieve verhalen van Nedstaal.”

Asociaal beleid
Ondernemer Dirk Meiners kon niet anders concluderen dan dat de gemeente uit is op een groen imago. “Door hier windmolens te plaatsen, los je het probleem elders op. Niet hier. Helaas heeft de gemeente Alblasserdam alleen oog voor uiterlijkheden. U voert een ronduit asociaal beleid. U moet belangen van vertegenwoordigen van de burgers en niet alleen van Nedstaal,” was zijn mening.

Uitstel
De VVD stelde, na de inbreng van de burgers, ondernemers en de eigen inbreng, voor om de discussie pas te voeren na de duurzaamheidsplanvaststelling. “Dit vraagt om een uiterst zorgvuldige afweging. Kijk eerst naar het duurzaamheidsactieplan, daarna kunnen we het voorstel toetsen, afwegen en een vervolg maken,” aldus Freek de Gier. Het voorstel kreeg de steun van de meerderheid van de andere fracties. Het college kreeg daarbij op het hart gedrukt om vooral beter en sneller te communiceren met de burgers.

Duurzaamheidsactieplan
Het plaatsen van windmolens is één van de acties uit het duurzaamheidsactieplan. De overige acties in het plan zullen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.