ALBLASSERDAM – De VVD-fractie van Alblasserdam wil dat onderzocht wordt hoe het komt dat burgers en ondernemers te vaak geen of te laat terugkoppeling van de politie krijgen na het doen van aangifte of melding. Woensdagavond 27 juni diende de VVD tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsbeleid een motie in, waarin zij het college oproepen om de situatie te analyseren. Als er knelpunten bekend worden, kunnen burgemeester en politie samen beoordelen welke verbeterslagen er gemaakt moeten worden.

Aanleiding van deze motie is de al jaren veelgehoorde klacht, tijdens wijkschouwen en individueel bij de fractie aangedragen, dat men niet weet wat er met een melding of aangifte gebeurt. Dit zorgt ervoor dat de bereidheid om zaken bij de politie te melden, daalt. Het college heeft als prioriteit in het Integraal Veiligheidsbeleid de veiligheid en leefbaarheid in de wijken benoemd en doet daarbij een beroep op de bereidheid van inwoners om de veiligheid in stand te helpen houden.

De VVD-fractie ziet in de nota over veiligheid een kans om dit onderwerp goed op de kaart te zetten en knelpunten op te lossen en streeft daarbij hetzelfde doel na als het college: een leefbaar en veilig dorp. De burgemeester gaf aan hiermee met de politie aan de slag te willen gaan waardoor de motie niet in stemming gebracht hoefde te worden. In de jaarlijkse evaluatie van het beleid doet de burgemeester aan de hele raad verslag van de bevindingen en resultaten.

De VVD-fractie hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan de veiligheid van Alblasserdam.