ALBLASSERDAM – De plannen die het college had om de fiets/voetgangersoversteekplaats op de Dam/Haven in Alblasserdam veiliger te maken, moeten worden herzien. Dat oordeelde de gemeenteraadscommissie afgelopen week. Burgemeester en wethouders wilden voor 450.000 euro een drietal ingrepen doen om de oversteek voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. De commissie oordeelde dat het bedrag dat met de reconstructie gemoeid gaat, een ‘flinke som geld’ is en vroeg zich af of er wel voldoende naar betere/goedkopere alternatieven was gekeken.

“Omdat het voorstel herzien moet worden, kan ik niet meer garanderen dat de klus nog in de zomer van dit jaar geklaard kan worden. De aanpassingen gaan gepaard met een grote afsluiting en die moet in de zomervakantie plaatsvinden, omdat anders de kans op een verkeerschaos in het dorp te groot wordt. Het is dus niet onmogelijk dat de werkzaamheden doorschuiven naar de volgende vakantie,” aldus verkeerswethouder Peter Verheij.

Verkeerslichten
De commissie heeft onder meer twee ideeën aangedragen waarbij gebruik gemaakt zal worden van extra stoplichten. Verheij: “Deze twee alternatieven zullen we op korte termijn bekijken. Mocht de commissie niet voor het oude plan kiezen, is het zo goed als zeker dat het project vertraging oploopt.”

Oude plan
Het ‘oude plan’ was om op het gedeelte tussen Zuiderstek en Haven een tweeënhalve meter brede middenberm aan te leggen. Daar zouden fietsers richting centrum kunnen gaan en voetgangers zouden zich kunnen opstellen voor de oversteek naar het dubbele fietspad langs Dam en Ruigenhil of naar de Polderstraat. Mensen met een handicap, komend vanaf de Marineweg, kunnen door niveauverschillen nu niet op de ventweg aan de overzijde komen. Via een kleine omweg zou dat bij de nieuwe oversteek wel lukken.