ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 27 september ingestemd met het beschikbaar stellen van 985.000 euro voor het vervangen van de riolering in de Rivierenbuurt in Alblasserdam. Het gebied tussen de Blokmakersstraat, W.B. van der Veldenstraat en de Maasstraat is aan de beurt om aangepakt te worden. Dit deel van de wijk Kinderdijk dateert uit de eerste helft van de jaren vijftig en het riool is volgens de uitgevoerde inspectie aan vervanging toe.

Het is de bedoeling dat er een apart schoonwaterriool aangelegd wordt, waarin het regenwater van het wegoppervlak wordt opgevangen en wordt afgevoerd naar het open water in de wijk. Het water blijft dus in het gebied en dat is goed voor een vast grondwaterpeil, dat op haar beurt weer goed is voor de houten heipalen onder de huizen.

Straten
Het riool wordt in de volgende straten vervangen: Blokmakersstraat (deel Lekstraat en Maasstraat), Lekstraat (tussen Blokmakersstraat –Biezenkamp), IJsselstraat, Vechtstraat, Lingestraat, Biezenkamp, W.B. van der Veldenstraat, Tuigerstraat. Voor die tijd is het mogelijk dat er proefsleuven worden gegraven om de aanwezige kabels en leidingen goed in beeld te krijgen.

Huisaansluiting zelf vervangen
Tijdens de werkzaamheden wordt het riool van de huisaansluiting tot aan de erfgrens vervangen. Het deel van de huisaansluiting op particulier terrein valt buiten de werkzaamheden. Eigenaren van deze woningen zullen dus zelf actie moeten ondernemen.

Dit jaar starten
Het is de bedoeling dat er dit jaar nog wordt gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat de klus een half jaar na de start is geklaard.