ALBLASSERDAM – Het CDA Alblasserdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Bert Blase over de brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk. Volgens de Christendemocraten is er te kort geschoten bij de communicatie rondom de brand, die op 5 januari 2011 plaatsvond. In de brief vraagt de partij opheldering over de procedurele gang van zaken bij regio-overschrijdende rampen. “Op Crisis.nl lezen wij op 6 januari dat we op 5 januari het advies kregen om in Alblasserdam ramen en deuren te sluiten. Wij vroegen ons af hoe onze inwoners op deze informatie attent zijn gemaakt. Volgens ons is het luchtalarm niet ingeschakeld geweest.” Klik op Lees Meer om verder te lezen.

“Rond middernacht kregen wij wel een SMS-alert met de mededeling dat er wegen afgesloten zijn. De volgende ochtend ontvingen wij een sms, waarin stond dat het advies om ramen/deuren te sluiten niet meer van kracht was. Wij hebben voor die tijd géén sms ontvangen waarin het advies werd gegeven dit wél te doen,” aldus CDA’er Jacco Wesselius in de brief.

Naar aanleiding van de bovenstaande constatering werden de volgende vragen gesteld: “Hoe verloopt op papier de alarmeringsprocedure bij regio-overschrijdende rampen? Hoe worden de inwoners daarbij op de informatie van de rampenzender gewezen? Hoe wordt geborgd dat de inwoners kennis nemen van adviezen met betrekking tot hun veiligheid? Is deze procedure 5 januari adequaat uitgevoerd en is de procedure effectief?”

De antwoorden hierop worden binnen één à twee weken gegeven.

In een raadsmemo heeft burgemeester Blase al wel laten weten dat op diverse plaatsen roetdeeltjes zijn gevonden in Alblasserdam en dat deze worden onderzocht door het RIVM. “Maar de verwachting is dat de concentraties – mede vanwege het grote verspreidingsgebied – zeer laag zijn.”