Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: moerdijk

ALBLASSERDAM – Woensdagavond 12 augustus 2020 wordt vanuit Alblasserdam een oranje flikkerende gloed waargenomen. Vanaf de Brug over de Noord is zelfs vuur te zien. Het blijkt te gaan om affakkelen bij Shell in Moerdijk. De Brandweer ZHZ meldt: “Dit reguliere proces is in de wijde omgeving te zien als een oranje gloed tegen de donkere avondlucht. De meldkamer ontvangt veel meldingen over een mogelijke brand. Voorkom overbelasting van de meldkamer. Bel niet over dit verschijnsel.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

affakkelen moerdijkALBLASSERDAM – Vanuit Alblasserdam en omgeving is sinds woensdagavond 11 november 2015 een felle, rode gloed zichtbaar. Onder meer op de sociale media vragen inwoners zich af waar dit vandaan komt en wat er in brand staat. De brandweer van Midden- en West-Brabant laat via Twitter weten dat de gloed wordt veroorzaakt door het affakkelen bij Shell in Moerdijk. De gloed is volgens de brandweer tot veertig kilometer ver te zien. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het was niet nodig dat Alblasserdammers hun ramen en deuren gesloten hielden tijdens en net na de brand op 5 januari dit jaar bij een chemisch bedrijf in Moerdijk. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Bert Blase aan de plaatselijke CDA-fractie. Tussen de regels door is te lezen dat de informatie die werd verstrekt via de landelijke internetsite Crisis.nl onjuist was. Op de site was tijdens de brand te lezen dat mensen in de Alblasserwaard werd geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Dit advies is echter niet vanuit het bevoegd gezag uitgegaan. Kortom, de gemeente Alblasserdam heeft goed gehandeld door het luchtalarm niet af te laten gaan. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het CDA Alblasserdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Bert Blase over de brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk. Volgens de Christendemocraten is er te kort geschoten bij de communicatie rondom de brand, die op 5 januari 2011 plaatsvond. In de brief vraagt de partij opheldering over de procedurele gang van zaken bij regio-overschrijdende rampen. “Op Crisis.nl lezen wij op 6 januari dat we op 5 januari het advies kregen om in Alblasserdam ramen en deuren te sluiten. Wij vroegen ons af hoe onze inwoners op deze informatie attent zijn gemaakt. Volgens ons is het luchtalarm niet ingeschakeld geweest.” Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ZWIJNDRECHT – De brandweer laat de brandende alcoholwagon (ethanol) op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht gecontroleerd uitbranden. De wagon staat al sinds vrijdagavond 21.30 uur in brand. Het explosiegevaar is inmiddels geweken en de brandweer verwacht dat de brand niet verder zal oplaaien. Twee wagons met resten van het explosieve LPG en twaalf wagons met andere stoffen zijn weggesleept. Hoewel de brand onder controle is, gaat het volgens de brandweer nog een aantal uren duren voordat het vuur helemaal is uitgeraasd. Twee pogingen om de brand te blussen met een schuimdeken had weinig resultaat. De kans dat de brand gevolgen gaat hebben voor Alblasserdam, is mede door het wegrijden van de wagons nihil geworden. Foto: Peter Stam

ALBLASSERDAM – Voor onder meer de scholen in Alblasserdam geldt het advies om contact met roetdeeltjes te vermijden. Door de brand in Moerdijk op woensdag 5 januari zijn er roetdeeltjes op de grond neergeslagen in de regio Zuid-Holland Zuid. Het advies blijft om contact met de roet te vermijden totdat bekend is om welke stoffen het gaat. Dit advies geldt ook voor de kinderen die maandag weer naar school zijn gegaan. De presentatie van het RIVM-onderzoek naar de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen bij de brand in Moerdijk is uitgesteld. Aanvankelijk zou de uitslag maandag 10 januari bekend gemaakt worden. Inmiddels is dit een dag uitgesteld. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Update: de lijst met de stoffen die bij het bedrijf lagen opgeslagen is inmiddels bekend. Deze is HIER te downloaden.

ALBLASSERDAM – Naar aanleiding van de grote brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk, vorige week, maakt de gemeente Alblasserdam op haar website het volgende bericht bekend: “Nu de hulpdiensten de bron van het incident onder controle hebben, komt de volgende fase in beeld: de afwikkeling van de operationele inzet en de zorg voor de hulpverleners en de inwoners. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een inventarisatie gemaakt van klachten, van zowel de eigen hulpverleners als inwoners van het gebied.” Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Uit de voorlopige resultaten van de luchtmetingen van het RIVM en de milieu-ongevallendienst is gebleken dat er geen verontrustende concentraties van benzeen, tolueen, enthylbenzeen en koolwaterstoffen zijn verspreid na de brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk. Ook is er op dit moment (20.00 uur) geen aanwijzing dat dioxines zijn gevormd of verspreid. Let wel op: dit zijn voorlopige resultaten. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Wanneer roet in de omgeving visueel waarneembaar is, wordt aangeraden geen groente uit eigen tuin te consumeren, kleine kinderen liever even niet buiten te laten spelen, vee binnen te houden en goed voeten te vegen om roet niet naar binnen te lopen. Tot nog toe zijn er vanuit Alblasserdam geen meldingen van roetdeeltjes gedaan. Dit houdt in dat er in principe geen gevaar is voor de gezondheid in het Damdorp. Mocht deze situatie alsnog wijzigen, wordt een nieuw bericht geplaatst.

ALBLASSERDAM – Inwoners uit Alblasserdam en de rest van de Alblasserwaard doen er goed aan om vooralsnog géén groente van eigen tuin te consumeren. Dat stelt de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) naar aanleiding van een grote brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk die woensdagmiddag 5 januari ontstond. Het advies wordt gegeven, omdat nog niet duidelijk is in welke concentraties er (roet) deeltjes naar beneden zijn gevallen in deze regio. De milieudienst voert donderdagochtend de eerste controles uit.

ALBLASSERDAM – Het advies van het Nationaal Crisis Centrum aan ondermeer de Alblasserdammers om ramen en deuren gesloten te houden, is zojuist (5.00 uur) ingetrokken. Eerder adviseerde Crisis.nl om het huis goed af te sluiten van de buitenlucht, vanwege een grote rookwolk die was ontstaan na een brand bij chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. De brandweer heeft daar inmiddels het sein ‘brand meester’ gegeven, waarna alle beperkingen, zoals het sluiten van het spoor tussen Dordrecht en Breda en de afsluitingen op de A16 en N3, zijn opgeheven. Bewoners in de gealarmeerde gemeenten, waaronder Alblasserdam, hoeven niet meer binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er is afgeschaald naar GRIP-2. Dit betekent dat de coördinatie bij de operationele diensten ligt.

ALBLASSERDAM – De enorme brand woensdag bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk is onder controle, maar het sein ‘brand meester’ is nog niet gegeven. De poging om de brand met een gefaseerde ‘blusdeken’ te doven lijkt succesvol. Dat meldt Omroep Brabant om 23.45 uur. Door de blusactie is veel rook vrijgekomen, die mogelijk ook in Alblasserdam deels is neergeslagen. Op de sociale media op internet wordt door tientallen mensen geklaagd over stankoverlast in het Damdorp. “Het ruikt een hier naar verbrand plastic,” aldus een Alblasserdammer. Sommige mensen klagen over branderige ogen. Nog steeds geldt het advies voor Alblasserdam: houd ramen en deuren gesloten en schakel indien mogelijk de ventilatie uit! Als de situatie verergert, wordt alsnog het luchtalarm ingeschakeld om mensen te waarschuwen.

ALBLASSERDAM – Crisis.nl adviseert in een bericht op haar site (22.10 uur) alle inwoners uit Alblasserdam en omgeving binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en zo mogelijk de ventilatie uit te schakelen. Het advies geldt voor het hele eiland van Dordrecht, de Hoekse Waard, Alblasserwaard en Zwijndrechtse Waard. Dat voor dit dringende advies geen luchtalarm in Alblasserdam is gegaan, heeft volgens de site te maken met een verzoek van brandweer Midden –en West Brabant om alleen in de directe omgeving de sirenes te activeren. Mocht de situatie zorgelijker worden, kan alsnog besloten worden het luchtalarm te activeren.

ALBLASSERDAM – De brandweer gaat het vuur in Moerdijk rond deze tijd (21.30 UUR) met een grootscheepse blusactie te lijf. Daardoor kan er een enorm grote rookwolk ontstaan. Het is nog onduidelijk wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. De grote actie is nodig, omdat het vuur in Moerdijk weer is opgelaaid. Volgens de politie staat een kantoorruimte van het bedrijf Chemie-Pack in brand. Opnieuw zijn er vlammen van tientallen meters hoog te zien. Op Crisis.nl is te lezen dat inwoners van de Alblasserwaard en dus inwoners van Alblasserdam, wordt geadviseerd hun (huis) dieren binnen te houden. Boeren wordt geadviseerd hun vee binnen te halen. Op de site wordt aangeraden vooral rampenzender RTV Rijnmond te volgen.

ALBLASSERDAM – Het gevaar van de rookwolk, veroorzaakt door een grote brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk, lijkt in Alblasserdam enigszins geweken. Rond 19.45 uur werd besloten dat alle inwoners van de Alblasserwaard hun ramen en deuren dicht moesten houden, maar om 20.15 uur werd besloten dat dit alleen nog geldt voor inwoners van Strijen, Strijensas, Mookhoek en de zuidelijkste punt van Dordrecht. Dat heeft burgemeester Brok van Dordrecht zojuist bekend gemaakt. Mocht het gevaar terugkeren, wordt een nieuw bericht op deze website geplaatst. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Dit bericht is om 18.10 uur nog bijgewerkt.
ALBLASSERDAM – Hoewel de rookwolken van de brand die woensdagmiddag 5 januari ontstond bij een chemisch bedrijf in Moerdijk in Alblasserdam goed zichtbaar zijn, is er nog geen reden om voor de Damdorpers om binnen te blijven. In Dordrecht en Strijen klonken al wel de luchtalarmen en werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Vanwege de rookontwikkeling is voor Zuid-Holland Zuid de hoogste alarmfase afgekondigd. Bij het bedrijf zijn gevaarlijke stoffen opgeslagen.  “Volgens mensen van Chemie-Pack zit er voor 400.000 liter zwaar kankerverwekkende chemisch spul K13 opgeslagen”, aldus een verslaggever. Volgens weerinstituut KNMI bevond de bovenste laag van de rookwolk zich omstreeks kwart voor vijf al boven het Groene Hart. ”Daar hangt de wolk op ongeveer 500 meter hoogte”, aldus een woordvoerder van het KNMI. Het ministerie van Justitie heeft ook het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) in werking gesteld. Dat is een landelijk coördinatiecentrum voor de inzet van brandweer en overige hulpdiensten. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.