ALBLASSERDAM – Het Waterschap Rivierenland is dinsdag 28 december begonnen met het wegpompen van kwelwater uit de polders. Dit is nodig omdat de dooi is ingevallen en het water anders voor overlast gaat zorgen. Het ijs dat nu op sloten, singels, plassen en boezemwateren ligt is al onbetrouwbaar, maar door de luchtlaag die er door bemaling ontstaat tussen ijs en water wordt het toch al onbetrouwbare ijs nog minder draagkrachtig. Ook zal door de bemaling het water gaan stromen waardoor het warmere en diepere water omhoog komt en de ijslaag ook vanaf de onderkant kan gaan smelten. Het waterschap raadt mensen daarom met klem af om het ijs op te gaan. “Hoe verleidelijk het ook is, en de schaatskoorts bij menigeen toeslaat met al die vorst, de veiligheid gaat voor alles,” aldus het Waterschap. Het gemaal in Kinderdijk staat inmiddels ook op volle toeren te draaien.