ALBLASSERDAM – De ondernemers van winkelcentrum Makado, brandweer, gemeente en politie tekenen vrijdag 26 november om 09.30 uur de intentie om het Keurmerk Veilig Ondernemen te halen. De ondertekening gebeurt op het binnenplein (voor Delifrance) in het winkelcentrum Makado. Genoemde partijen willen dat KVO binnen een jaar een feit is voor het Makado. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel begeleidt de partijen bij het behalen van het certificaat. Nog geen maand geleden werd eenzelfde intentie getekend, maar dan voor de bedrijventerreinen Nieuwland, Vinkenwaard en Hoogendijk in Alblasserdam. Ondernemer Adri Maat liet via deze site weten het niet eens te zijn met deze beloning voor iets dat volgens hem nog niet beloond had mogen worden. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Met het tekenen van de intentieverklaring committeren alle partijen zich aan het KVO. Dat houdt onder andere in zij deelnemen aan de werkgroep en dat ze zich zullen inzetten voor verbeteringen. Landelijk onderzoek van het HBD toont aan dat winkelgebieden met het KVO aanzienlijke vooruitgang boeken. Na twee jaar voelt gemiddeld 76% van de ondernemers en klanten zich altijd veilig ten opzichte van 68% gemiddeld bij de start van een traject. Ook de overlast door vernielingen daalt doorgaans. Met het KVO-project verwachten de ondertekenaars dan ook dat het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied zullen verbeteren.

Voor de lezers die de vorige keer het commentaar in vorm van een reactie op het artikel niet hebben gelezen, staat hieronder het commentaar nogmaals van de in Alblasserdam veel geroemde transportondernemer, die eerder dit jaar werd geridderd in Den Haag voor zijn grote inzet voor het Damdorp. Minister Camiel Eurlings gaf hem de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.

Geachte Gemeente bestuur, bestuur van Vinkenwaard, OVN en toezichthouder PMA,

Met enige verbazing las ik dat aan het bedrijventerrein Vinkenwaard en Ondernemersvereniging Nieuwland het certificaat voor het “Keurmerk Veilig ondernemen is uitgereikt. Het is mij niet duidelijk welke criteria de instantie hanteert, die een dergelijk certificaat verstrekt, maar simpel weg vind ik als ondernemer dat beide terreinen hieraan niet voldoen.

Hieronder noem ik een aantal zaken waaraan niet voldaan wordt.
VINKENWAARD.
Het bestuur en/of PMA heeft geen overleg met de leden om verbeteringen te realiseren zoals
Parkeren van auto’s in de Ohmweg, Brandveiligheid, Parkeren van vrachtauto’s op de openbare weg, Veilig oversteken van de wielrijders bij de Kelvinring,  Onoverzichtelijke kruising Ohmweg/ Edisonweg, Matige tot slechte verlichting, Inrichitng van de Amperestraat, Voltastraat en Wattstraat, Het hele terrein ziet er onverzorgd uit en is gedateerd. Onvoldoende toezicht van politie.

INDUSTRIEPARK NIEUWLAND
Geen straat verlichting, Waterhuishouding is niet op orde, waardoor geen afdoende, blusvoorziening bij brand, De bestrating is alleen geschikt bouwverkeer. (Hier wordt momneteel aan gewerkt om te verbeteren), Geen bushalte op het terrein, Geen brievenbussen voor de post, Ondergrondse infrastructuur is slecht, Energielevering is geen vrije markt, terwijl dit wel zo hoort te zijn. Geen bewakingsdienst, Onvoldoende toezicht van politie ,

Dit is maar een greep van zaken waaraan niet voldaan wordt. Mijn conclusie is:
Het certificaat “Veilig Ondernemen” heeft geen enkele toegevoegde waarde voor deze bedrijventerreinen.

Met vriendelijke groet,
Adri Maat