ALBLASSERDAM – Zaterdag 6 november 2010 is de laatste asfaltlaag aangebracht op de Dam –  Ruigenhil  en werd de weg voor al het autoverkeer  voor beide richtingen in de avond vrijgegeven. De komende tijd wordt de laatste hand gelegd aan de fundering van de nieuwe Brandweerkazerne. Zodra dit werk is afgerond, zal ook het nieuw aangelegde fietspad geasfalteerd worden. Om de overlast tot een minimum te beperken is het asfalteren van de fietspaden op zaterdag 27 november gepland. Ook dit werk zal een dag duren. Verkeersregelaars zullen het autoverkeer omleiden. De omleiding voor (brom-)fietsverkeer blijft tot afronding van de asfaltering noodzakelijk met het oog op de veiligheid van het verkeer en de wegwerkers en wordt ook met borden aangegeven. De bestrating van de voetpaden zal in week 48 klaar zijn. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Op 1 december zal de vernieuwde Dam/Ruigenhil worden opgeleverd. Hiermee is de gemeente een stap verder in haar ambitie om van Alblasserdam een toeristisch knooppunt te maken. In het project Haven Zuid staan meer infrastructurele maatregelen op stapel om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan deze ambitie. Analyses wijzen uit dat de maatregelen een positief effect hebben op de vervoersdruk en lucht kwaliteit.

De gemeente is zich bewust van het ongemak die de werkzaamheden met zich hebben meegebracht. Enige overlast valt niet te vermijden, daarom is hard gestuurd op een voorspoedig verloop van de werkzaamheden. Als de weersomstandigheden gunstig blijven dan zal de Dam/Ruigenhil op 1 december afgerond zijn. In het komende voorjaar zal het groen worden aangelegd.