ALBLASSERDAM – Een bijzondere middag vrijdag 3 juni 2022 in Landvast aan de Haven in Alblasserdam. Onder het toeziend oog van bijna 200 mensen kreeg familiebedrijf Verloop Drukkerij uit Alblasserdam een Koninklijke Onderscheiding. Het bedrijf mag zich voortaan ‘hofleverancier’ noemen. Een eervolle en niet veelvoorkomende titel die alleen wordt uitgereikt aan bedrijven die te goeder naam en faam bekend staan en aantoonbaar honderd jaar oud zijn.  Tijdens het feestelijke moment onthulden commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland Jaap Smit en burgemeester Jaap Paans het wapenschild dat bij het predicaat hoort.

Verloop drukkerij
Verloop drukkerij bestaat honderd jaar en is een echt familiebedrijf. Sinds de oprichting in 1921 door opa Jan Verloop staat nu de derde generatie aan het roer en loopt de vierde zich warm. Van 1928 tot 1996 was de drukkerij te vinden in een voormalige bakkerij aan de Oost-Kinderdijk 189. Na vele verbouwingen en uitbreidingen aan dit pand verhuisde het bedrijf in 1996 naar een nieuw onderkomen op
bedrijventerrein Vinkenwaard. Verloop was jarenlang niet alleen drukker, maar ook uitgever. Dat begon in 1934 met Vraag en Aanbod, een advertentieblad voor Alblasserdam en Kinderdijk. Van kort na de oorlog tot 2006 was Verloop ook uitgever van weekblad De Klaroen dat plaatselijk nieuws en advertenties bevatte. In 2006 deed Verloop het weekblad van de hand, maar de titel bestaat nog steeds. Vandaag de dag is het bedrijf specialist in het vormgeven, drukken en verzenden van magazines en boeken. Ook ontwikkelt het huisstijlen en  promotiemiddelen.

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in hun regio en 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn. Alleen het staatshoofd kan het recht tot het voeren van het predicaat Hofleverancier verlenen. Dit predicaat betekent overigens niet dat het bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis.

De speech van de commissaris van de Koning is hieronder te vinden.

Mijnheer de burgemeester, familie Verloop, dames en heren,
Dit is een mooie, feestelijke bijeenkomst en ik ben blij dat ik vandaag hier te gast mag zijn. Want, dit is een bijeenkomst vol goed nieuws en dat kunnen we wel gebruiken.

Wie de kranten, televisie en internet volgt – en dat doen we allemaal – krijgt vaak slecht nieuws voorgeschoteld. We worden overladen met treurige berichten en nare ontwikkelingen. We leven in tijden van oorlog in Europa, de opkomst van het inflatiespook en een crisis in de opvang van vluchtelingen- en asielzoekers, om maar enkele voorbeelden te geven. En dan vergeet ik natuurlijk niet de zwarte dag die Alblasserdam nog geen maand geleden moest doormaken. Op 6 mei betreurde uw gemeenschap de slachtoffers van een noodlottig verkeersongeluk en van een verschrikkelijke schietpartij op de zorgboerderij. Indrukwekkend hoe iedereen in Alblasserdam daarmee is omgegaan; een samenleving in de ware zin des woords.

Dit gezegd hebbend herhaal ik nog maar eens: goed nieuws kunnen we wel gebruiken. Laat ik daartoe dan maar overgaan. Voor u staat een commissaris die zich enthousiast inzet voor onze toekomstige economie en daarbij zoekt naar samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Zo werken we aan wat heet de Groeiagenda Zuid-Holland. Een economisch verdienmodel, dat zeker, maar wel nieuwe stijl, want gericht op duurzaamheid en innovatie.

Veel van de vernieuwingen komen uit het bedrijfsleven. Om die reden verkeer ik graag in kringen van ondernemers. Dit soort ontmoetingen inspireren mij zeer. De afgelopen 8,5 jaar bezocht ik vele tientallen bedrijven. Van startende ondernemingen tot gelouterde bedrijven die al heel lang bestaan en speciaal ook ondernemingen met een leeftijd van een eeuw of ouder. Als een bedrijf of organisatie 100 jaar bestaat, dan is dat een mijlpaal, die echt iets markeert. Verreweg de meeste bedrijven in Nederland en Zuid-Holland komen daar nog lang niet aan. Drukkerij Verloop wel.

Het historische moment van het 100-jarig bestaan werd eind vorig jaar gehaald. Een prachtige mijlpaal die tijdens deze feestelijke bijeenkomst mag worden gevierd. Dat Verloop Drukkerij nu deel uitmaakt van een bijzondere groep van eeuwelingen, is iets om trots op te zijn. En het is uiteraard een hartelijke felicitatie waard. Verloop is een vennootschap, maar vooral ook een familiebedrijf. Met de heer Arjan Verloop staat nu de derde generatie aan het stuurwiel en de volgende generatie staat enthousiast klaar. Jan Verloop, die in 1921 in een houten schuur begon, zou eens moeten weten…

Bij familiebedrijven gaat mijn hart vaak wat sneller kloppen. Bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op de lange termijn, op stabiliteit en op flexibiliteit. Familiebedrijven zijn sterk gericht op de volgende generatie en het goed doorgeven van het bedrijf. Om die reden zijn ze innovatief en bijzonder klantgericht. Een bedrijf als Verloop Drukkerij, dat nu dik 100 jaar bestaat, heeft in de loop van die eeuw het hoofd moeten bieden aan verschillende crises, aan oorlogsomstandigheden en aan ongekende maatschappelijke veranderingen.

Ik ga hier geen heel verhaal houden over impact van de digitale revolutie op de grafische industrie, maar iedereen weet dat jullie branche daardoor volop in beweging kwam en nog steeds is. En dat lang niet elke al langer gevestigde onderneming deze ontwikkelingen heeft overleefd. Jullie wel, ook al betekende dat bijvoorbeeld dat er – nu ruim 15 jaar geleden – afscheid moest worden genomen van weekblad De Klaroen, de krant die door Verloop al voor de Tweede Wereldoorlog was opgericht. Een typisch geval van ‘kill your darlings’, maar wel cruciaal voor de nieuwe koers en het voortbestaan van jullie bedrijf.

Drukkerij Verloop heeft onder andere hiermee laten zien over grote veerkracht en ondernemingszin te beschikken. Jullie drukken geen kranten meer, maar produceren wel zo’n beetje alle andere informatiedragers, zoals boeken, magazines, brochures en noem maar op. Met focus op zowel digitaal als print en sterk gericht op het ondersteunen van bedrijven bij de communicatie naar hun klanten. U hoort het: ik maak even reclame, maar ik vind het ook echt geweldig wat jullie doen.

Daarbij spreek ik de hoop uit dat Drukkerij Verloop nog een lang leven mag leiden. Met de huidige koers lijkt dat wel snor te zitten, maar u kent de uitdrukking: garanties voor de toekomst zijn altijd lastig te geven. Toch spreek ik hier graag hardop uit dat ik er veel vertrouwen in heb. En er is nog iets dat ik heel graag met u wil delen. Ik ben vandaag namelijk ook naar Alblasserdam gekomen omdat Verloop Drukkerij toetreedt tot een select gezelschap. Een selectie van bedrijven, die zijn onderscheiden met het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Hofleveranciers zijn ondernemingen die, zoals dat officieel heet, te goeder naam en faam bekend staan en die dus van onbesproken gedrag zijn. En die aantoonbaar de leeftijd van 100 jaar hebben gehaald.

Soms denken mensen wel eens dat het bij de toekenning van een predicaat om een automatisme gaat. Dat het met het behalen van de leeftijd van 100 jaar zover is. Of dat hofleveranciers ook altijd echt aan het Hof moeten leveren. Beide veronderstellingen zijn niet juist, al is het leveren aan het Hof natuurlijk in theorie altijd een optie. Waar het bij de toekenning van een predicaat om gaat zijn de naam en faam of, wat moderner gezegd, de kwaliteit van de onderneming. Bij de aanvraag van een predicaat moet een bedrijf zelf het initiatief nemen en er helemaal achter staan. Zonder die keuze, uiteraard gebaseerd op geloof in het eigen bedrijf, kan er sowieso geen sprake zijn van een toekenning. Verloop Drukkerij heeft deze stap bewust gezet en zo is de procedure gaan lopen.

En vervolgens zijn vele partijen bij zo’n aanvraag betrokken: de burgemeester en zijn mensen, verschillende ministeries en ook de commissaris en zijn medewerkers. Een bedrijf gaat onder de loep, door de mangel, hoe u het ook noemen wilt, wordt in ieder geval stevig doorgelicht. Dat levert een aantal adviezen op, die, eenmaal verzameld, bij ons in het provinciehuis terecht komen. En dan kom ik als commissaris in beeld. De hele procedure rond de toekenning van predicaten is één van de bijzondere taken die op mijn bordje liggen. Het is de commissaris die, op basis van de eerdere adviezen, een oordeel geeft. Ik kan wel zeggen: dat is geen zware, maar gewoon een erg leuke taak.

En vervolgens komt de laatste stap. Want, uiteindelijk is er maar één persoon die de bevoegdheid heeft een predicaat daadwerkelijk toe te kennen en dat is Zijne Majesteit zelf. Dat wij hier staan betekent dat hij een positief besluit heeft genomen. Officieel gezegd: het heeft hem behaagd Drukkerij Verloop BV het predicaat Hofleverancier toe te kennen. Dat betekent dat u zich vanaf nu hofleverancier mag noemen en ik zal u graag de bijbehorende oorkonde overhandigen. Dames en heren, de gemeente Alblasserdam is een koninklijk onderscheiden onderneming rijker en dat is iets om echt trots op te zijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd, met het 100-jarig bestaan en het predicaat. Ik wens Drukkerij Verloop uiteraard nog vele succesvolle jaren.