ALBLASSERDAM / KINDERDIJK – “Volgens zeventig procent van vergunninghouders in Kinderdijk werkt het vergunningparkeren goed: door de invoering van vergunningparkeren blijven er in het toeristenseizoen overdag meer parkeerplaatsen vrij voor inwoners om te parkeren,” dat meldt de gemeente Molenlanden dinsdag 16 november 2021 in een persbericht. Het vergunningparkeren in Kinderdijk en op de West-Kinderdijk in Alblasserdam beleefde dit jaar z’n tweede seizoen sinds de start op 15 september 2020.

Tijd voor de gemeente om een enquête uit te schrijven om te horen hoe dit bevalt en 331 vergunnnighouders van de 440 deden mee. Als dank voor deze betrokkenheid konden 5 gelukkige inzenders een tas met lekkers van Bakker Stam ophalen na een loting.

Corona
Een aantal inwoners maakt nog wel de kanttekening dat de drukte dit jaar wel veel minder was dan vóór corona waardoor dit beeld enigszins vertekend kan zijn. Of het vergunningparkeren langer per dag van kracht moet zijn (nu van 10.00-18.00 uur) is men verdeeld: evenveel inwoners zijn voor als tegen. Een krappe meerderheid (55%) vindt dat het vergunningparkeren verlengd moet worden (is nu van 1 april t/m 31 oktober), maar een derde is het daar niet mee eens.

Heel Kinderdijk
Een meerderheid (60 procent) vindt dat vergunningparkeren in heel Kinderdijk zinvol is en niet alleen zinvol is in de Molenstraat/West- Kinderdijk. Driekwart gaf de gemeente een opsteker, namelijk dat dat de aanvraagprocedure soepel verloopt. In de vakantieperiode kan een aanvraag wat langer blijven liggen, maar over het algemeen loopt het goed.

245 tips
Verder kwamen er 245 tips/op- en aanmerkingen over diverse onderwerpen zoals handhaving, uitbreiding van het vergunninggebied en tijden. Die worden de komende tijd op een rijtje gezet en samen met de uitkomsten van de enquête besproken binnen de klankbordgroep vergunningparkeren.