ALBLASSERDAM – Er is deze week een plan gepresenteerd om in Alblasserdam een inloophuis te maken voor mensen met lichte dementie en hun naasten. De gemeenteraad van het dorp heeft in de begroting voor volgend jaar 30.000 euro vrijgemaakt voor deze ontwikkeling. Afgelopen week hield Dirk Louter, één van de leden uit de initiatiefgroep voor een Odensehuis in Alblasserdam, een pleidooi bij de raad, waar hij de gemeente om geld vroeg. Het is de bedoeling dat het huis een informatie-, advies- en ontmoetingsplek wordt voor mensen met (beginnende) dementie en geheugenproblemen, hun mantelzorgers en hun familie en vrienden.

De initiatiefgroep voor het Odensehuis bestaat uit oud-wethouder Dirk Louter, Marleen de Folter, Marjan Middelburg en Gretel van Hoecke. Dirk Louter vertelde tijdens de begrotingsvergadering over de ‘enorme impact’ van dementie op het persoonlijke leven van mensen en de impact op de samenleving. Hij sprak de wens uit voor een dementievriendelijke samenleving. “Wij zijn gewone burgers van Alblasserdam die iets goeds willen doen voor Alblasserdam. We hopen dat u samen met ons optrekt.”

Amendement
Diverse raadsleden hadden vragen over de financiering, omdat er meer geld nodig is, dan de aan de raad gevraagde 30.000 euro. Geopperd werd om via crowdfunding nog meer geld binnen te halen. Het CDA, de PvdA en D66 dienden een amendement in, waarin werd voorgesteld 30.000 euro te reserveren voor het initiatief. Wethouder Kees Jongmans gaf aan dat voor hem de kaders nog onvoldoende in beeld waren. “Zijn de huisartsen, Rivas, De Waard en het maatschappelijk werk al aangehaakt?,” wilde hij weten. Ramon Pardo van D66 vond dat de wethouder daarmee het burgerinitiatief teveel naar de gemeente toe trok en stelde voor om de initiatiefnemers het vertrouwen te geven.

Wethouder Jongmans zei verder dat hij het initiatief juist heel goed vindt, maar dat als je er dan aan begint, het wel vanaf dag één een succes moet zijn en dat het project niet na korte tijd alweer zou moeten sneuvelen. “Verder ga ik er als college niets vanaf doen en spreek veel vertrouwen en waardering uit naar de initiatiefnemers.” Het amendement kon inhoudelijk op steun van alle partijen krijgen. De VVD was het op inhoud eens met het amendement, maar kon zich niet vinden in hoe het staat verwoord in het amendement.

400 dementerenden
Volgens de initiatiefnemers van het Odensehuis zijn er op dit moment ongeveer 400 mensen met dementie in Alblasserdam en daarmee ongeveer 1000 mensen die hier dagelijks mee te maken hebben. “Dat aantal zal volgens alle prognoses de komende decennia verdubbelen,” aldus Dirk Louter.

Zonder drempel of indicatie
Louter vervolgt: “In een dementievriendelijk Alblasserdam zijn ook plekken waar mensen met dementie en vergeetachtigheid zichzelf kunnen zijn en veilig kunnen voelen. Zo’n plek willen we in Alblasserdam gaan maken. Een plek waar ruimte is voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een plek waar iedereen, zonder drempel of indicatie, kan binnenlopen en deelnemen aan de activiteiten die afgestemd zijn op hun wensen, talenten en mogelijkheden.”

Hart openen
Louter: “Om zo’n plek te kunnen maken is veel nodig: een ruime locatie die meerdere dagdelen per week hiervoor beschikbaar is, op een goed bereikbare locatie. Tientallen betrokken vrijwilligers voor ondersteuning en begeleiding. Professionele en deskundige coördinatie en belangenbehartiging voor enkele dagen per week. Het belangrijkste wat hiervoor nodig is dat de samenleving het hart wil openen voor mensen met dementie en vergeetachtigheid. Als initiatiefgroep willen we ons de komende periode inzetten om te onderzoeken hoe we zo’n plek in Alblasserdam kunnen maken. Samen met Alblasserdammers, organisaties en instellingen willen we een concreet plan maken en een beweging op gang brengen in vele harten, hoofden en portemonnees om zo’n plek mogelijk te maken.”

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. De naam Odensehuis is afgeleid van de Deense stad Odense, waar het initiatief voor zo’n inloopcentrum in 2001 ontstaan is. Om deel te nemen aan de activiteiten in een Odensehuis is er geen diagnose of indicatie voor de ziekte van Alzheimer nodig. Iedereen die te maken krijgt met een beginnende vorm van dementie is welkom in een Odensehuis. De deelnemers bepalen zelf wanneer ze komen, aan welke activiteiten ze meedoen en welke ervaringen zij uitwisselen met andere bezoekers.