ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 26 oktober 2021 150.000 euro beschikbaar gesteld om de speelplaats in de Kerkstraat in Alblasserdam te reinigen. De speelplek van 650 vierkante meter bevat namelijk diffuse loodverontreiniging, zo is gebleken uit onderzoek door de Omgevingsdienst ZHZ. Vooral bij kinderen tot 6 jaar die in contact komen met deze verontreinigde grond kan dit resulteren in negatieve effecten op het leervermogen.

Alle zes de politieke partijen zien het nut in van de voorgestelde sanering en stellen daarom 150.000 euro beschikbaar. Bij de sanering wordt de verontreinigde grond afgegraven en komt er een schone leeflaag voor in de plaats. De dikte van de schone leeflaag is 0.50 m. Onder de leeflaag komt een signaleringsgaas.

Bomen blijven
Op het perceel dat gesaneerd gaat worden, staan 6 lindes. Deze bomen blijven gehandhaafd. Portefeuillehouder Arjan Kraijo meldt hierover: “In de eerste rapportage over deze bomen blijkt dat de levensvatbaarheid van de bomen goed is. Vanwege de uit te voeren sanering is daarna een aanvullende boomeffect-analyse gedaan. Hieruit komt dat grond ontgraven in een gebied van 8 bij 8 m beperkt moet blijven tot circa 0.20 m. Daarnaast moet de grond weggezogen worden in plaats van graven, om daarmee schade aan wortels te beperken.”

Meerkosten
Verder waarschuwt Kraijo: “Bij de uitvoering van een sanering is er een risico op meerkosten doordat er zaken in de ondergrond zitten, zoals oude funderingen, waarop niet gerekend is.

Provincie
De provincie draagt deels bij in de aanpak van diffuus lood in volkstuinen en speeltuinen op basis van de “beleidsregel diffuus lood in de bodem”. In de praktijk betekent dit dat de provincie de kosten voor onderzoek (bodemonderzoek), het opstellen saneringsplan plus milieukundige begeleiding voor haar rekening neemt. Deze kosten zijn niet meegenomen in de ‘Alblasserdamse’ 150.000 euro.

Tegelijk met herinrichting
De sanering zal tegelijk plaatsvinden met de herinrichting en opknapbeurs van de Kerkstraat. Over het definitieve ontwerp van het speelterrein worden de bewoners nog nader ingelicht.

Zo zag de speelplek er in 2016 uit.