ALBLASSERDAM – De stichting KIDS Alblasserdam, die 7 jaar geleden bij het vertrek van burgemeester Bert Blase werd opgericht, stopt. Het geld dat nog in de kas zit, gaat naar Jeugd-Punt Alblasserdam. “KIDS Alblasserdam is in haar zoektocht naar een goede besteding van het fonds uit de stichting uitgekomen bij het jongerenwerk van Jeugd-Punt Alblasserdam. Twee lopende projecten van Jeugd-Punt sluiten mooi aan op de uitgangspunten van KIDS Alblasserdam,” vertelt Barbera Struis, voorzitter van de stichting KIDS.

Afgelopen week is vanuit de stichting KIDS, in het bijzijn van voorzitter Struis en algemeen bestuurslid Emine Osmanoglou-Hakioglou de inhoud van de kas, 2500 euro, per cheque overhandigd aan Jacco Oude Kotte van Jeugd-Punt Alblasserdam.

TalentLab
Het geld zal besteed gaan worden aan twee projecten binnen het jongerenwerk. Dit zijn TalentLab en het onder de aandacht brengen van stichting Leergeld. TalentLab is een nieuw project waarbij wordt geprobeerd het talent van jongeren te stimuleren. Jacco Oude Kotte vertelt hierover: “In TalentLab worden kinderen van 10-12 jaar gestimuleerd en begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Het kan bijzonder helpend zijn als er budget beschikbaar is wat daarvoor kan worden ingezet. Nu is het zo dat een jongerenwerker soms dagen bezig is om dingen geregeld te krijgen, omdat er geen geld is. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat graag op muziekles wil, maar dat ouders het niet kunnen betalen. Als er geld beschikbaar is kunnen we meteen doorpakken. Het kind begint met les en ondertussen wordt samen met de ouders gezocht naar een definitieve oplossing.”

Geen straatjongeren
Jacco Oude Kotte is ervan overtuigd dat TalentLab bijdraagt aan het voorkomen dat jongeren op straat terecht komen. “We stimuleren kinderen om actief aan de slag te gaan met hun talent. Het idee is dat kinderen, als het later wat minder gaat, kunnen terugvallen op wat ze eerder hebben geleerd. We willen met het jongerenwerk een relatie aangaan als de jongeren nog jong zijn. Het uiteindelijke doel is dat we binnen vijf jaar geen straatjongens op straat hebben in Alblasserdam,” vertelt Oude Kotte.

Leergeld
Een ander doel is het onder de aandacht brengen van de stichting Leergeld. Jeugd-Punt: “Stichting Leergeld onder de aandacht brengen is daarbij een actie die helpend kan zijn. Er zijn echter voorbeelden bekend van kinderen met een sportbehoefte, waar het budget van Stichting Leergeld al is opgegaan aan schoolspullen. Hier kunnen de middelen van KIDS Alblasserdam uitkomst bieden. Daarnaast is het direct beschikbaar hebben van middelen soms erg helpend om een kind of jongere de boost te geven hij op dat moment nodig heeft. Ook hier kan dan ondertussen naar een structurele oplossing worden gezocht.”

KIDS
KIDS Alblasserdam is opgericht in september 2014 door voormalig burgemeester van Alblasserdam Bert Blase. Bij zijn vertrek als burgemeester van Alblasserdam wilde hij de kinderen iets nalaten. Hij vroeg iedereen die hem een afscheidscadeau wilde geven een donatie te doen in een fonds. Dit fonds geldt als startkapitaal van de nieuw opgerichte stichting KIDS Alblasserdam: Kinderen Ideeën Dromen Stichting Alblasserdam. “Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontplooiing van kinderen in Alblasserdam,” aldus burgemeester Bert Blase in 2014. Het fonds van KIDS Alblasserdam is in de afgelopen jaren beheerd door een viertal bestuursleden, die door Bert Blase persoonlijk benaderd zijn, die door hun netwerk, hun achtergrond, interesses en kennis aanvullend op elkaar zijn en daarmee de Alblasserdamse gemeenschap zo goed mogelijk vertegenwoordigen. In de afgelopen zeven jaar zijn er ongeveer 20 dromen verwezenlijkt.

Het bestuur van Kids Alblasserdam bestond uit voorzitter Barbera Struis-de Haan, secretaris Catharina Leeuwis, penningmeester Arjan Zwaan en algemeen bestuurslid Emine Osmanoglou-Hakioglou.

Over Jeugd-Punt Alblasserdam
Het jongerenopbouwwerk in Alblasserdam wordt uitgevoerd door Corinne Derks, Jacco Oude Kotte, Sergiana Sihalsale en wordt ondersteund door teamleider Daniël Kolenberg en door bureaumedewerker Liesbeth Van Heteren. Het jongerenwerk werkt met een aantal pijlers. Jacco Oude Kotte vertelt: “Dit zijn:

  • Zijn waar kinderen en jongeren zich ophouden. Wanneer jongeren elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en dit tot overlastklachten leidt, gaan we samen met jongeren, buurt en samenwerkingspartners op zoek naar gezamenlijke oplossingen om overlast te voorkomen.
  • TalentLab: in samenwerking met CJG, schoolmaatschappelijk werk en Vivenz bieden we individuele ondersteuning van jongeren bij allerlei vragen of knelpunten waar zij mee rondlopen. Bijvoorbeeld met problemen op school al dan niet in combinatie met thuis.
  • Jongerencoaching kan ook plaatsvinden wanneer een jongere graag wil stoppen met het gebruik van softdrugs/alcohol of als ze moeite hebben om bijvoorbeeld ruzies op een goede manier op te lossen. Kunnen wij je niet helpen, dan weten we in Alblasserdam de weg naar andere mensen die jou beter kunnen helpen.
  • We ondersteunen (groepen) jongeren bij het organiseren van activiteiten of andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit doen we vooral samen met onze vrijwilligers, waarbij we ook inzet vragen van de jongeren zelf.
  • Activiteiten rondom preventie en voorlichting. Dit laatste is afhankelijk van thema’s die voor de jongeren belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan genotsmiddelen, financiën, veilig gebruik van sociale media en vuurwerk. Deze voorlichtingen vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs.”

Goede keuze
Burgemeester Bert Blase vindt de beslissing van KIDS een goede keuze. Hij vertelt: “Ik denk dat het bestuur een goede keuze gemaakt heeft. Het ging mij er destijds om dat mijn afscheidscadeau ten goede zou komen aan de gemeenschap van Alblasserdam. Afgelopen jaren is dit goed gelukt, en met deze bestemming gebeurt dat nu weer.”