ALBLASSERDAM – Locoburgemeester Arjan Kraijo en burgemeester Jaap Paans hebben zaterdagmiddag –en avond 28 augustus 2021 gesproken met de buurtbewoners uit De Boezem en de Merelstraat in Alblasserdam, naar aanleiding van de explosie in de eerstgenoemde straat en het aangetroffen explosief in de andere straat. Buurtbewoners konden hun hart luchten, hun zorgen uiten en tips meegeven. Daarnaast werd alle landelijke en regionale pers te woord gestaan.

Vragen
In de gesprekken met de buurt kwam naar voren dat de schrik er nog goed in zit in de wijk. Maar er is ook enige verwarring, vanwege het ontbreken van feitelijke informatie. Want wat is nu eigenlijk de exacte rol van de bewuste bewoners uit dat onlangs wit geschilderde huis aan De Boezem? Zijn de bewoners aangehouden? Zitten ze in een safe house? Zijn ze gevlucht? Zijn ze eigenlijk wel verdachten? Welk signaal willen criminelen geven met de explosie van afgelopen nacht? Waren ze inderdaad op een scooter? Staan ze goed op de bewakingscamera van de politie? Is er echt een jammer gebruikt? Wat gaat er nog volgen? En zo waren er nog vele vragen die in de buurt leven, maar waar eigenlijk niemand een goed antwoord op heeft. Zelfs de burgemeester en locoburgemeester konden veel inhoudelijke vragen niet beantwoorden.

Blijf melden
Burgemeester Jaap Paans, die voor de incidenten van afgelopen nacht, iets eerder terug is gekomen van vakantie, benadrukte zaterdagavond om voorzichtigheid te betrachten. Zeker ook ten aanzien van alle berichtgeving en speculaties in de media. Verder riep hij de buurtbewoners op om vooral verdachte situaties te blijven melden bij de politie.

Onderzoeksbelang
Dat de feitelijke informatie vanuit gemeente, politie en justitie nog zo schaars is, heeft alles te maken met het onderzoeksbelang, legde Paans uit. “Alle informatie die met u wordt gedeeld, kan ook zomaar door anderen worden misbruikt.” Wel is er namens locoburgemeester Arjan Kraijo een brief in de wijk bezorgd. Hierin schrijft Kraijo onder meer: “Vannacht ben ik door de politie geïnformeerd over een explosie in een woning aan De Boezem. Ik ben erg geschrokken van dit bericht en ben mij bewust dat de explosie gevoelens van onveiligheid bij u kan oproepen.”

Woningen blijven gesloten
Verder meldt de locoburgemeester begaan te zijn met het lot van de directbetrokkenen. Daarnaast deelt hij mee dat het noodbevel om de woning te sluiten wordt verlengd. Dat houdt in dat ook in de komende weken het pand aan De Boezem en het huis in de Merelstraat verzegeld blijven. Tot slot wordt gemeld dat er samen met de politie en het openbaar ministerie wordt afgestemd over welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de buurtbewoners te waarborgen.

Cocaïne
Alle commotie die deze maand in Alblasserdam is ontstaan in De Boezem en de Merelstraat heeft te maken met de inmiddels geruchtmakende ‘vergisontvoering’. Een man werd ontvoerd, maar het heeft er alle schijn van dat dit de verkeerde persoon is geweest. Half augustus meldde een man uit Alblasserdam zich bij de politie, omdat duidelijk werd dat de ontvoerders hem hadden willen ontvoeren. De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne. Het zou gaan om 1899 kilo die op 28 juli 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met bananen, afkomstig uit Ecuador, en op een schip dat aanmeerde aan kaai 913. De straatwaarde van zoveel kilo cocaïne is ongeveer 95 miljoen euro.

Wraak?
Wat er precies is misgegaan en welke rol de vijftiger uit Zwitserland, verblijvend in Alblasserdam, heeft gespeeld in de cocaïnezaak, is nog onduidelijk. Criminelen lijken wraak op hem te willen nemen, maar de reden blijft onduidelijk. In de ‘onderwereldacties’ worden ook de vrouw waar hij verbleef en haar kinderen, die verder niets met hem te maken hebben, betrokken. Daarom zijn door de locoburgemeester van Alblasserdam en de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht twee woningen uit voorzorg gesloten.

Rust
Hoe het nu verder moet in de buurt, weten de buurtbewoners zelf eigenlijk ook niet zo goed. “Misschien moet het huis maar gewoon verkocht worden, want hier kunnen ze toch niet meer blijven wonen?,” opperde iemand in De Boezem. De buurtbewoners hopen dat de rust zo snel mogelijk terugkeert in hun altijd zo rustige wijk. Ook de aanwezigheid van alle landelijke en regionale pers vinden de meeste mensen maar niets. “Sommige journalisten en fotografen waren zo opdringerig en bezig met sensatiezoeken… dat was echt niet fijn.”

Vragen
Buurtbewoners die nog vragen hebben over de ontstane situatie in de wijk, kunnen hiervoor bij de adviseur van het team Integrale Veiligheid van de gemeente terecht. De contactgegevens zijn vermeld in de brief die de omwonenden hebben ontvangen.