ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toepassen op het gebied rondom de Ruigenhil in Alblasserdam. Dat betekent dat iedereen die in dit gebied woont en wil verhuizen, de woning eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente Alblasserdam. Dat blijkt uit een publicatie op de gemeentepagina in huis-aan-huiskrant De Klaroen. Het voornemen van de gemeente is om het gebied een nieuwe bestemming te geven. Namelijk: een mobiliteitscentrum met transferium, mobiliteitshub en festivalterrein; vanaf dit terrein zouden toeristen naar Kinderdijk vervoerd moeten worden. De wet voorkeursrecht gemeenten (vaak afgekort tot Wvg) is een Nederlandse wet die grondeigenaars verplicht bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd.

Jaren onzekerheid
De bewoners van de Ruigenhil leven al enkele jaren in onzekerheid. Zeker nadat de grond van Nedstaal van eigenaar wisselde. In het gebied wonen zo’n achttien gezinnen. De woningen aan de Ruigenhil liggen in het plangebied van het bestemmingplan ‘Herstelplan’. Wethouder Kraijo zei hier eerder al eens over: “De bestemming ter plaatse is een gezoneerd industriegebied, bestemd voor bedrijven met maximaal milieucategorie 4.2. De woningen zijn conform destijds vigerende bestemming voorzien van een bedrijfsbestemming. De gemeente en de provincie vinden deze woonfunctie ‘niet gewenst’ op een bedrijventerrein. Voor zover ons bekend zijn de woningen ook in het verleden nooit als woningen bestemd geweest.”

Beeldbepalend
Een aantal bewoners is niet blij met de huidige gang van zaken. “Waar moeten wij heen als we uitgekocht zouden worden? Er zijn nauwelijks huizen te koop en de vrijheid die we hier genieten, vind je elders zomaar niet.” Een buurtbewoonster vertelt: “Onze woning is zelfs benoemd tot beschermd dorpsgezicht. Telt dat dan nu ineens niet meer?” Aan de Ruigenhil zijn in 2013 inderdaad elf woningen benoemd tot beeldbepalend in het ‘beschermd dorpsgezicht Alblasserdam’.

De aanwijzing door de gemeente in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, geldt niet alleen voor de woningen, maar ook voor ‘groen en verkeer’. De publicatie vond plaats op 28 juli op de website van de overheid. Daarmee is het voorkeursrecht op 29 juli in werking getreden.

Zienswijze en bezwaar
De eigenaren van de woningen en gronden hebben een brief van de gemeente gekregen over het besluit. Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de percelen te ‘bestendigen’. Belanghebbenden kunnen een zienswijze over het raadsvoorstel indienen. Overigens is er op de website van de gemeente nog geen geen raadsvoorstel over dit onderwerp te vinden. Dat volgt mogelijk in de komende weken. Naast het indienden van een zienswijze, kunnen de belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het collegebesluit.

Archieffoto 2 jaar geleden, 2019.

Archieffoto 2 jaar geleden, 2019.