ALBLASSERDAM – Een aantal bewoners uit de Van Lennepstraat en Adriaan van Ostadelaan in Alblasserdam eist dat de gemeente per direct in actie komt om een einde te maken aan overlast in het gebied tussen de Kortlandse Brug en de verderop gelegen witte brug nabij het Van Goghplantsoen. De Damdorpers eisen handhaving van het huidige bestemmingsplan. “Dat is ‘groen’ en geen gedoogd recreatiegebied. En 2: een aanwezigheidsverbod tussen 21.30 uur en 5.00 uur (uitgezonderd vissers),” zo schrijven de bewoners. Namens hoeveel bewoners de brief is geschreven, is overigens onduidelijk. Een aantal buurtbewoners uit de genoemde straten geeft aan geen overlast te ondervinden.

De kades en het water worden op deze warme dagen volop gebruikt door met name jongeren om te genieten van de zon, het water en elkaar. Langs de zogenoemde ‘Ponykade’ langs het water zitten dagelijks vele tientallen recreanten. De populariteit van het gebied heeft echter ook weerslag op het woongenot van de omwonenden. Met name in de avond en nacht ervaren buurtbewoners geluidsoverlast, zo blijkt uit een klachtbrief die is gericht aan de gemeenteraad en het college van b&w van Alblasserdam.

De ingezonden brief is hieronder te lezen.

Beste dames en heren van het college van B&W en gemeenteraad,

Wij ondervinden al jaren lang overlast van jongeren op de Ponykade. Wij hoopten dat het gebruik van de Ponykade als recreatiegebied  (huidige bestemming “Groen”) tijdelijk zou zijn en dat het probleem zich van zelf op zou lossen. Helaas moeten wij constateren dat dat niet het geval is, sterker nog de overlast neemt alleen maar toe en is nu echt uit de hand is gelopen. De, door de gemeente, geplaatste borden hebben in de avond en nachtelijke uren geen enkel effect.

De klachten die al jaren ondervinden zijn met name geluidsoverlast in de avond- en nachtelijke uren. Deze overlast heeft invloed op tientallen gezinnen van de Van Lennepstraat en Adriaan van Ostadelaan en verder gelegen straten. De overlast gaat zover dat het slapen met de ramen open onmogelijk is geworden, afgelopen weken is diverse malen voorgekomen dat kinderen die examen moesten doen ‘voor de zekerheid’ bij opa en oma gaan slapen vanwege de overlast. Nu, met het mooie weer, hebben wij als bewoners nog geen enkele rustige avond en nacht gehad.

U zult begrijpen dat voor ons de maat meer dan vol is en per direct actie eisen, die de overlast in de avond en nacht stopt, van de gemeente.

  1. Wij eisen handhaving van het huidige bestemmingsplan. Namelijk ‘groen’ en geen gedoogd recreatiegebied.
  2. Een aanwezigheidsverbod tussen 21.30 uur en 5.00 uur (uitgezonderd vissers)

Wij verwachten dat u bovenstaande acties onderneemt om het welzijn van tientallen gezinnen te waarborgen.

Mocht u geen gehoor geven aan onze dringende oproep dan zijn wij genoodzaakt ons verder te organiseren, de publiciteit te zoeken en eventueel juridische stappen te ondernemen.

 

Met vriendelijke groet,

NN {naam bekend bij de griffie]