ALBLASSERDAM / OUD-ALBLAS – Een aantal verontruste bewoners langs de Alblas, het Nieuwe Waterschap en de Graafstroom rondom Alblasserdam, Kinderdijk, Oud-Alblas en Bleskensgraaf gaat een stichting oprichten om hardvaarders tegen te gaan. Volgens de bewoners vaart veel gemotoriseerde pleziervaart harder dan de toegestane zes kilometer per uur over het water. Dit zorgt volgens hen voor schade aan de natuur, watervogels en oevers. Daarom wordt de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas opgericht. De stichting wil ook dat alle booteigenaren verplicht worden hun vaartuig te registreren.

Geld
Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met het Waterschap Rivierenland, de politie, de gemeente Molenlanden. “De stichting kan nu al rekenen op een financiële bijdrage van Waterschap Rivierenland voor te maken voorlichtingskosten,” meldt stichtingvoorzitter Ad van der Rhee.

Registratieplicht
De stichting heeft diverse doelstellen. Behalve voorlichting en bewustwording, wil de stichting actief onverantwoord vaargedrag doorgeven aan het bevoegd gezag. De stichting vraagt mensen om filmpjes in te sturen, die vervolgens doorgestuurd kunnen worden. Verder wil de stichting dat er een registratieplicht wordt ingevoerd voor alle gemotoriseerde vaartuigen in het gebied. Dit was tot een aantal jaar geleden ook het geval. Daarnaast wil de stichting het gebruik van elektrisch aangedreven vaartuigen bevorderen.

Jeugd
In bijna het hele gebied mag maximaal zes kilometer per uur gevaren worden. Uitzondering is het Nieuwe Waterschap vanaf de Kortlandse molen tot aan Kinderdijk waar de maximumsnelheid negen kilometer per uur is. Overschrijdingen van de maximumsnelheid kunnen een boete opleveren. De stichting roept iedere bestuurder van een vaartuig op om een snelheidsmeter te installeren op de telefoon, zodat men goed bewust is van hoe hard men vaart. “Met name jeugdige varenden, en vooral die in planerende rubber boten, zijn regelmatig in overtreding. We roepen dan ook de ouders op om hun kinderen een verantwoord vaargedrag in te prenten,” aldus de stichting.

Geniet met 6km uur
Verder roept de stichting op: “En waarom zou je te hard varen? Met 6 km per uur ben je in 2 uur van Oud-Alblas in Kinderdijk en in 2 uur van Oud Alblas naar Molenaarsgraaf. Heen en weer dus een mooie tocht van maximaal 4 uur. Geniet dan van de prachtige natuur, de mooie boerderijen, landhuizen en fraaie oevers. Wil je hard varen, wijk dan uit naar de rivieren en geef de bewoners van dit mooie stukje Nederland de rust die zij op prijs stellen.”

Huurvaartuigen
In een reeds gevoerd gesprek met verhuurders van vaartuigen is gebleken dat deze vaartuigen enigszins begrenst zijn qua snelheid, maar bij een lage bezetting harder kunnen dan 6 km per uur. Er wordt voldoende voorlichting gegeven over wat wel en wat niet mag en ook wordt gewezen op het gebruik van snelheidsmeter-app.

Aanmelden
Iedereen dit dit initiatief van harte toejuicht kan zich per mail aanmelden als “sympathisant” bij Lennert van der Zee lvdzee2@planet.nl. Als het telefoonnummer wordt opgegeven, komt de sympathisant ook in een appgroep waarbinnen uitwisseling van ervaringen kunnen worden gedaan. Bootbezitters kunnen op vrijwillige basis ook hun boot met naam en aantal pk’s van de motor opgeven, zodat de stichting een goed inzicht krijgt van wat er zoal rondvaart. Tot slot roept de stichting op om filmpjes van onverantwoord vaargedrag te mailen naar bovengenoemd mailadres van Lennert van der Zee. “Hij zorgt dan dat aangifte gedaan wordt bij het bevoegd gezag,” aldus de stichtingsvoorzitter.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers zijn in alfabetische volgorde: Janny Heijkoop, Ad van der Rhee, Arie Stam, Jan-Piet Stout, Guus de Wit en Lennert van der Zee  – Oud Alblas en Philip Juch – Bleskensgraaf. In eerste instantie zal het dagelijks bestuur van de stichting bestaan uit Ad van der Rhee -Voorzitter, Lennert van der Zee – Secretaris en Guus de Wit – Penningmeester.

Foto ter illustratie. In de zomer genieten veel mensen met een bootje op het water bij Kinderdijk, Alblasserdam en Oud-Alblas.