ALBLASSERDAM – De kosten voor de verbouwing van de oude bibliotheek aan de Ieplaan in Alblasserdam worden geraamd op 975.000 euro, exclusief btw. Dat is te lezen in een voorstel van het college aan de gemeenteraad van Alblasserdam. De oude bibliotheek is afgelopen jaar verhuisd naar het vernieuwde gemeentehuis. Daarmee is het pand aan de Ieplaan vrij gekomen. Het plan is om van die locatie een punt te maken voor zorg en ondersteuning voor Alblasserdam, door de organisaties Caryn, Mee / Vivenz, Stichting Welzijn Alblasserdam en stichting Jeugdteams ZHZin het pand te vestigen. De geplande oplevering is het 4e kwartaal van 2021.

Door te kiezen voor één huisvesting voor bovengenoemde locaties, hoopt de gemeente kosten te besparen. “Op basis van de beoogde samenwerking kan een lokaal antwoord gegeven worden op de bezuinigingen in het sociale domein en het versterken van het lokale profiel van deze gemeente voor de toekomst,” schrijft wethouder Verheij in het raadsvoorstel.

Kosten
In het verbouwingskrediet is geen rekening gehouden met de losse inrichting. Deze zal door de huurders zelf aangeschaft moeten worden. Op dit moment worden de verbouwingskosten van de oude bibliotheek dus geraamd op 975.000 euro, exclusief btw. Hierin is de afkoop van de erfpacht inbegrepen . In de raadsvergadering van 24 november 2020 is al een voorbereidingskrediet van € 150.000,– beschikbaar gesteld. Verder is het bestuur van de Stichting Huisvesting Openbare Bibliotheek Alblasserdam opgeheven. Het liquidatiesaldo van circa 85.000–, wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente. Daarom wordt aan de gemeenteraad van Alblasserdam voorgesteld een verbouwingskrediet van € 825.000,– beschikbaar te stellen. Het voorstel wordt binnenkort door de gemeenteraad besproken.

Als aanbesteding hoger uitvalt…
Rondom de Oude Bibliotheek zijn nog omliggende gronden. Bij eventuele verkoop wordt de opbrengst hiervan toegevoegd aan het verbouwkrediet. “Mocht de aanbesteding van het project hoger uitvallen dan het nu geraamde budget, dan dienen de bijdrage van derde (OBA) en de opbrengst van grondverkoop aan particulieren van aanpalende percelen als beheersingsmaatregelen,” zo is te lezen in het voorstel.