ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat deze maand, januari 2021, zeventig afvalbakken plaatsen bij hoogbouw in Alblasserdam. De ‘cocons’ zoals de gemeente de bakken noemt, zijn bedoeld voor de inzameling van groente-, fruit- en (klein) tuinafval en etensresten (GFTE). Bewoners van hoogbouwwoningen in Alblasserdam krijgen hiermee een extra mogelijkheid om hun afval te scheiden, zodat er minder restafval hoeft te worden verbrand.
Volgens wethouder Peter Verheij bestaat 36 procent van al het restafval nog steeds uit GFTE-afval. Verheij: “Deze hoeveelheid willen we echt omlaag hebben. GFTE dat bij het restafval terecht komt, wordt namelijk verbrand. Dan kan het niet dienen als grondstof voor bijvoorbeeld compost of groen gas. En bovendien moeten we er verbrandingsbelasting over betalen. Met de nieuwe cocons kunnen bijna al onze inwoners alle afvalsoorten scheiden. Bewoners van hoogbouwwoningen hebben deze wens regelmatig bij ons geuit.”

Locaties
De GFTE-bakken worden zoveel mogelijk in de buurt van de ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Zo kunnen inwoners het afval zo veel mogelijk in één keer wegbrengen. Als deze combinatie niet mogelijk is, komen de nieuwe bakken in de meeste gevallen juist dichter bij de portieken of entrees naar hoogbouw te staan. GFTE mag alleen los of in biologisch afbreekbare zakjes aangeboden worden. Plastic of andere materialen in het GFTE maken hergebruik onmogelijk.

Afvalpas
De GFTE-bakken zijn alleen te openen met de afvalpas, waarmee Alblasserdammers ook de restafvalcontainers openen. Zo hoopt de gemeente overvolle containers, vernieling en vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Ieder huishouden dat toegang krijgt, ontvangt een brief van afvalverwerker HVC met nadere uitleg. In februari moeten alle afvalbakken werken. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, gaan afvalcoaches van HVC de wijken in om met inwoners in gesprek te gaan over het scheiden van afval en om tips te geven.

Etensresten
Eén van die tips is dat ook etensresten in de groene bak mogen. Dat geldt voor de nieuwe bakken bij de flats in het dorp, maar ook voor de groene containers bij de laagbouwwoningen. Wethouder Verheij: “Als we allemaal ook onze etensresten bij GFTE gooien, dan maken we weer een grote stap naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.” In het grondstoffenplan van de gemeente staat dit doel opgenomen. Met het besluit van de gemeenteraad om de nieuwe GFTE-cocons te plaatsen, hoopt de gemeente weer een stap dichter bij dit doel te komen.  In de HVC-afvalapp staat welk afval in welke bak mag.

Weinig overlast
Volgens de gemeente gaat de plaatsing van de nieuwe afvalbakken bij hoogbouw weinig overlast opleveren. “Hooguit is er tijdelijk wat geluidsoverlast, een minder goede verkeersdoorstroming of wordt een parkeervak even in beslag genomen. Op www.alblasserdam.nl/afval staat een kaart met de locaties van de nieuwe cocons. Vaak komen ze in de buurt van de restafvalcontainers te staan,” aldus de gemeente Alblasserdam in een persbericht.