ALBLASSERDAM – Ook de gemeente Alblasserdam gaat vergunningparkeren invoeren op de dijk langs het molengebied richting Kinderdijk. De gemeente Molenlanden had dat al gedaan. Dit betekent dat het vergunningparkeren vanaf komende week definitief is en dat op een deel van de West-Kinderdijk in Alblasserdam en in de Kinderdijkse straten alleen nog geparkeerd mag worden, indien met een vergunning of bezoekerspas heeft. De kosten worden nu nog door de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden betaald. Het gaat om 10.000 euro aan incidentele kosten voor de vergunninguitgifte en bebording, 3000 euro per jaar aan handhavingskosten en 5000 euro jaarlijks terugkerende kosten voor de uitgifte van de parkeervergunningen.

Leefbaarheid
“Het vergunningparkeren is nodig om de leefbaarheid te verbeteren en moet voorkomen dat bezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en andere niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners. Er komt een ruime bezoekersregeling, voor familie van inwoners, en een blauwe zone voor horecaondernemers,” belooft de gemeente Molenlanden.

Toeristenseizoen
Het vergunningparkeren geldt overigens alleen tijdens het toeristenseizoen: van 1 april tot 1 november. Voor bezoek en familie kunnen inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk bezoekerspassen krijgen. Inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk krijgen een vignet dat zij achter de voorruit van hun auto kunnen plakken. Er is geen beperking aan het aantal auto’s per huishouden.

Vragen tijdens commissievergadering
Deze week werd het voorstel voor vergunningparkeren besproken in de commissievergadering in Alblasserdam. De commissieleden hadden nog diverse vragen over het voorstel. Orhan Yilmaz van de PvdA wilde weten hoe er gehandhaafd gaat worden en hoe het project terugverdiend gaat worden. De VVD bij monde van Herman Verweij wilde weten waarom de kosten nu nog op de gemeentelijke begroting staan en niet op die van de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK). Verder vroeg Verweij of het niet handig is om pas volgend jaar april te starten met eerst een maand waarschuwen en daarna handhaven. “Hou handig is het om nu 1 maand luidkeels te waarschuwen tot november? Ga je dan volgend jaar bij de start van het toeristenseizoen weer een maand waarschuwen? Zo ja, start dan lekker in 2021.” De andere partijen spraken van een goed voorstel van het college.

Geen opbrengsten
Wethouder Arjan Kraijo legde uit dat op verzoek van de omwonenden toch nu al begonnen is met vergunningparkeren. Hij vertelde dat daarbij samen opgetrokken wordt met Molenlanden. Over de handhaving zei Kraijo: “Er moet ook gehandhaafd worden, want alleen regels zonder handhaven, gaat als een lopend vuurtje rond. De bekeuringen die worden uitgeschreven gaan via het CJIB in Leeuwarden. De opbrengsten daarvan krijgen wij dus niet.” Dit heeft te maken met het feit dat de verordening niet via het bestuursrecht in de vorm van een belasting gaat, maar via het strafrecht.

Waterbed
Verder zei de wethouder rekening te houden met een mogelijk waterbedeffect in de omgeving. “Mocht de overlast in de omliggende straten toenemen, zijn we bereid de zone te vergroten. Dat hoort bij goed monitoren en evalueren. Volgend jaar gaan we met elkaar kijken of het is geworden zoals we hadden verwacht.”

Kosten
Tot slot ging de wethouder in op de kosten. “Op termijn willen we de kosten voor handhaving terughalen via de toeristeninkomsten vanuit de SWEK. We hebben daar nu niet voor gekozen, om dat de SWEK in een financieel erg lastige situatie zit. Er is dit jaar een miljoenenverlies door de maatregelen rondom het coronavirus. Het is wel de bedoeling om in de toekomst afspraken over de kosten te maken. Die zijn er nu nog niet. Het is nu een soort gemeentelijke voorfinanciering.”

Unaniem akkoord
Het voorstel staat als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van aanstaande dinsdag. Dat betekent dat de raad in principe unaniem akkoord zal gaan met het voorstel.