ALBLASSERDAM – Het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) aan de Waalsmondelaan in Alblasserdam krijgt een buurtfunctie en heet voortaan ‘de Pion’. De CGK heeft haar gemeente-zijn beëindigd. Dat houdt in dat er geen kerkdiensten meer plaatsvinden. “Maar daarmee is de rol van de CGK nog niet ‘uitgespeeld’ in het dorp. Het gebouw van de kerk krijgt nu een buurtfunctie. Daaraan is de naam ‘de Pion’ gegeven. De Pion is een pioniersplek, om diaconaal werkzaam te zijn met middelen en goederen van de kerk,” vertelt Gertjan Zwart van de CGK.

Zwart vervolgt: “De boodschap van geloof, hoop en liefde van Jezus Christus en de boodschap van Zijn verlossingswerk, die eerst in deze kerk door woordverkonding op deze plek klonk, mag door werk op sociaal-maatschappelijk terrein blijven doorklinken in deze wijk.”

In de afgelopen maanden heeft een team van zes mensen uit verschillende kerken hard gewerkt aan het zoeken van mogelijkheden om van betekenis te zijn in de wijk en in heel Alblasserdam. Gertjan Zwart vertelt: “Ook zullen in de komende maanden, als de Pion daadwerkelijk  als buurthuis functioneert, mensen en instellingen van binnen en buiten de kerken hun weg vinden naar deze locatie. Kortom, het buurthuis is nog in ontwikkeling, maar de start is een feit.”

Op 26 september om 10.45 uur zal Gertjan Zwart de genodigden verwelkomen op het voorterrein van het kerkgebouw/buurthuis, waarna de burgemeester van Alblasserdam, Jaap Paans, de openingshandeling zal verrichten.

De kerk aan de Waalsmondelaan werd rond 1950 gebouwd als Rooms-katholieke kerk. 16 jaar later groeide de parochie uit het kerkgebouw. De kerk werd toen opgekocht door de CGK. Afgelopen jaar is besloten dat de CKG in Alblasserdam per 7 juni 2020 wordt opgeheven.