ALBLASSERDAM – In Alblasserdam wordt voorlopig nog geen ‘Alblasserdampas’ ingevoerd. Eerst wordt gekeken hoe succesvol de pas in Dordrecht wordt. De Alblasserdamse SGP-fractie had het college onlangs gevraagd of de invoering van een dergelijke pas mogelijk zou zijn in het Damdorp. “In de media lazen we over de Dordtpas; een kortingspas voor Dordtenaren. Als SGP-fractie zien wij ook voor Alblasserdam voordelen bij de introductie van een dergelijke pas,” zo liet de SGP een aantal weken geleden weten.

De Dordtpas is een actievoordeelpas. Met de pas kunnen Dordtenaren binnen of buiten Dordrecht gratis of met korting naar bijvoorbeeld de film, een museum, poffertjes eten en naar de dierentuin of speeltuin. Inwoners van Dordrecht kunnen met een tegoed op de pas, bij diverse winkels met de pas betalen. De gemeente Dordrecht heeft vooraf ondernemers en verenigingen benaderd om mee te doen.

In een raadsinformatiebrief meldt het college op de hoogte te zijn van de Dordtpas. “Om te zien welk effect deze pas heeft, is er voor gekozen om in september 2020 het gesprek aan te gaan met de gemeente Dordrecht om de eerste resultaten te bespreken. De Dordtpas wordt aan elke inwoner van Dordrecht verstrekt en kost veertig euro. Een pas voor kinderen tot en met zeventien jaar oud, kost tien euro bij aankoop van een pas voor een ouder over verzorger. Cliënten van de Sociale Dienst Drechtsteden krijgen de pas gratis,” zo is te lezen in een raadsinformatiebrief.

Het college meldt eerst kennis te willen nemen van de ervaringen in Dordt, voordat een eventuele invoering in Alblasserdam verder wordt onderzocht. “Op het moment dat de Dordtse ervaringen positief zijn, kan het college alsnog besluiten om de haalbaarheid voor een dergelijke pas in Alblasserdam te onderzoeken. Bij dat eventuele onderzoek dient dan ook rekening te worden gehouden met de financiële consequenties en het draagvlak bij de ondernemers. De komende periode wordt gebruikt om gesprekken met winkeliersverenigingen te voeren. Ook de ervaringen van elders in de regio, zoals Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk zullen worden meegenomen.”

Foto: Cees van der Wal.